Do naszej wspólnoty parafialnej dołączył, jako rezydent, ks. kanonik Jerzy Panek, dotychczasowy wieloletni kapelan w Szpitalu Wolskim.

Serdecznie witamy go w naszej wspólnocie.

 

 

W tym roku będzie też mieszkał na naszej plebanii i pracował 
w gimnazjum w naszej parafii oraz pomagał w niedziele 
kleryk Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie –
Markos Płoński. Będzie to dla niego czas praktyk duszpasterskich
przed przyjęciem święceń.

Przyjmijmy go serdecznie i otoczmy życzliwością i modlitwą.

 

Zapisz

Zapisz