Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzona 1 listopada. Kościół katolicki oddaje w tym dniu cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej. Święci mają stać się dla nas wzorem, mają wskazywać nam drogę do świętości. 

 

 

 

Z historii:

Pierwszą osobą, której oddawano cześć była Najświętsza Maryja Panna - objawiało się to w modlitwach, pieśniach i kościołach poświęconych Maryii i tylko jej. Zmieniło się to w I w. kiedy to prześladowania chrześcijan doprowadziły do szerzenia się kultu męczenników, od V w. ich kult stał się powszechny. 13 maja 608 r. papież Bonifacy IV, pogańską rzymską świątynię znaną jako Panteon poświęcił Matce Bożej i świętym męczennikom. Kolejnym krokiem w rozpowszechneiniu sie kultu świetych było poświęcenie w VIII w. przez papieża Grzegorza III kaplicy poświęconej Wszystkim Świętym i ustanowienie w 935 roku przez papieża Jana XI święta ku czci Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada.

Uroczystość Wszystkich Świętych ma już ponad tysiącletnią tradycję i przypomina nam przede wszystkim tych Świętych Pańskich "z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków" (por. Ap 7, 9), którzy nie mają swoich osobnych wspomnień w roku liturgicznym, a także tych o których nei wiemy, a którzy osiągneli zbawienie. Dzień ten jest ważny także dlatego, że ma nam przypominać o konieczności obudzenia w sobie pragnienia świętości jako naszego podstawowego powołania.

"Gwiazy niebieskie, przez które nas Chrystus oświeca - tych ciemnościach świata świećcie nam!

Pochodnie w miłości Bożej gorejące - przykłady waszymi zapalajcie nas!

Bracia starsi, na dworze królewskim służący - wspomnijcie na ubogie domowniki i powinne swoje, z którymiście tu w nędzy tej wyrośli! Odbierajcie tam błagania i modlitwy nasze, a oddajcie wspólnemu Panu i Królowi, i proście o miłościwą odprawę...

Przeprawieni na szczęśliwy brzeg niebieski, wspominajcie na płynące i tonące na tym morzu świata tego żeglarze" (...) O błogosławione wasze oczy, które widzą to,w co my wierzymy! O,jako szczęśliwe uszy wasze, które słyszą to, czego my pragniemy! (...)

Zadajcie nam poprzez modlitwy wasze tęskność do tej ziemi żyjących i towarzystwa waszego. (...) Pokłońcie się za nas Bogu naszemu, iż nas jeszcze czeka do pokuty, a w wielkich nas złościach naszych, między takimi bluźnierstwy i kacerstwy, i niezbożności - nie pogubił.Proście za nami..."

 

Fragmenty przepięknej modliwty ks. Piotra Skargi z 1579 roku.

Modlitwa do odkrycia za "Święci na każdy dzień" ks. Wincentego Zalewskiego sdb, Warszawa 2002, Wydawnictwo Selezjańskie.