Zapraszamy

na

Adorację

i do kawiarenki na pyszne ciasta