16 listopada przypada ósma rocznica śmierci ks. Prałata Jerzego Siedleckiego, proboszcza naszej parafii w latach 1993 - 2007.

Był synem Władysława i Stanisławy z domu Karbowiak, urodził się 2 września 1951 w Mogielnicy, wyświęcony na kapłana 6 czerwca 1976 przez Kard. Stefana Wyszyńskiego.

 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze św. w tym dniu jak w każdą niedzielę. W poniedziałek (2 listopada) Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny – Msze św. zbiorowe, w intencjach wiernych polecanych w wypominkach jednorazowych jak w dzień powszedni, procesja żałobna, z modlitwą za naszych bliskich polecanych w wypominkach rocznych, po wieczornej Mszy św. (około 18.45). W intencjach wiernych polecanych w wypominkach rocznych modlić się będziemy też w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (17.00 – wypominki, 18.00 Msza św.).

Peregrynacja Krzyża Światowych Dni Młodzieży. „Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”- to napis, który widnieje na Krzyżu ŚDM. Słowa te wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II do młodzieży 22 kwietnia 1984 roku. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia, Polska młodzież odebrała krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikonę Matki Bożej „Salus Populi Romani”.  Od tego czasu krzyż peregrynuje po wszystkich diecezjach polskich i krajach Europy środkowo – wschodniej.   

Film „OJCZULEK POLAKÓW” w...naszym dolnym kościele

28 maja br. w naszym dolnym kościele były realizowane dwie z sześciu scen fabularyzowanych do filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem „OJCZULEK POLAKÓW. Przyjaźń na śmierć i życie” według scenariusza i w reżyserii Grzegorza Łubczyka. To filmowa opowieść z lat II wojny światowej o niezwykłym Polaku – Henryku Sławiku i równie niezwykłym Węgrze – Józsefie Antallu seniorze.