katecheza

  • Kult obrazów i jego miejsce w pobożności Kościoła

     

    Kult obrazów i jego miejsce w pobożności Kościoła

    W pobożności Kościoła ważne  miejsce zajmuje oddawanie czci obrazom (ikonom) z wyobrażeniami naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Matki Boże i świętych.
    Pierwszą cechą duchowości, która jest obecna w kulcie obrazów, jest jej „ortodoksja”. Najpoważniejszym przejawem troski Kościoła o ortodoksję, w związku z kultem ikon, był spór samą możliwość kultu obrazów. Ostatecznie został on rozstrzygnięty na VII Soborze Powszechnym (787 r.), w oparciu przede wszystkim o prawdę o stworzeniu człowieka jako „obrazu Bożego”, jak i o wcieleniu Syna Bożego. Uznano, że możliwy jest kult ikony Chrystusa, a modlitwy przed nią zanoszone i oddawana im cześć kierowane są one nie ku materialnemu obrazowi, lecz ku Pierwowzorowi, do którego ikona się odwołuje, czyli ku samemu Bogu, przez Chrystusa i w Chrystusie.