zaproszenie

  • Ksiądz Arcybiskup Stefan Wyszyński

     

     Drodzy Bracia i Siostry!

    Siedemdziesiąt lat temu, 6 lutego 1949 roku, odbył się uroczysty ingres Księdza Arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego, Arcybiskupa Warszawskiego i Gnieźnieńskiego, Metropolity Warszawskiego Prymasa Polski do prokatedry warszawskiej, której funkcję, z uwagi na zniszczoną podczas II wojny światowej archikatedrę, pełnił kościół seminaryjny przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.