Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2016

Bóg nie jest obojętny! Dla Boga ludzkość jest ważna, Bóg jej nie opuszcza!

Na początku nowego roku chciałbym, aby to moje głębokie przekonanie towarzyszyło życzeniom obfitego błogosławieństwa i pokoju, naznaczonym nadzieją na przyszłość każdego mężczyzny i kobiety, każdej rodziny, ludu i narodu świata, a także szefów państw i rządów oraz zwierzchników religijnych.

Nie tracimy bowiem nadziei, że w roku 2016 wszyscy będziemy, na różnych poziomach, mocno i ufnie zaangażowani w realizowanie sprawiedliwości i w działania na rzecz pokoju. Tak, pokój jest darem Boga i dziełem ludzi. Pokój jest darem Boga, ale powierzonym wszystkim mężczyznom i kobietom, którzy są powołani do jego realizacji. 

Czytaj więcej: Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2016 

Misericordiae Vultus

Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę.

Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu. Ojciec «bogaty w miłosierdzie» (por. Ef 2, 4), gdy objawił Mojżeszowi swoje imię: «Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność» (Wj 34, 6), sprawił, że człowiek mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne sposoby i w wielu momentach historii. W «pełni czasów» (por. Ga 4,4), gdy wszystko było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi też i Ojca (por. J 14, 9). 

Czytaj więcej: Misericordiae Vultus 

Tajemnica Tajemnic

Tajemnica Tajemnic

Film przedstawia historię Polski, świata i Kościoła pod koniec XX wieku, opisaną z perspektywy działań Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego i polskiego papieża Jana Pawła II. W filmie zobaczyć można wiele archiwalnych zdjęć z lat 50-tych i 60-tych, nigdy niepublikowanych.

Czytaj więcej: Tajemnica Tajemnic 

Znak Krzyża. Szuka Pasyjna

Znak Krzyża

Dzieci SP 264 przygotowały sztukę pasyjną „Znak krzyża” w reżyserii s.Kasjany Konkolewskiej i p.Katarzyny Glinka. Premiera odbyła się w kościele parafialnym Opatrzności Bożej w Warszawie 27 marca. – Chcieliśmy uwielbić Pana Boga, przygotowując ten spektakl. Nie jest on typowym przedstawieniem męki Pańskiej,ale o niej pośrednio opowiada.

Czytaj więcej: Znak Krzyża. Szuka Pasyjna

Nowości w lektorium 2013

Książki zakupione na Targach Książki Katolickiej

 

Czytaj więcej: Nowości w lektorium 2013

Nowości w lektorium 2012

Książki zakupione na targach Książki Katolickiej

 

Czytaj więcej: Nowości w lektorium 2012

Nowości w lektorium 2011

Książki zakupione na Targach Książki Katolickiej. Serdecznie zapraszamy do lektury, warto!

Czytaj więcej: Nowości w lektorium 2011

Film „OJCZULEK POLAKÓW” w...naszym dolnym kościele

Film „OJCZULEK POLAKÓW” w...naszym dolnym kościele

28 maja br. w naszym dolnym kościele były realizowane dwie z sześciu scen fabularyzowanych do filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem „OJCZULEK POLAKÓW. Przyjaźń na śmierć i życie” według scenariusza i w reżyserii Grzegorza Łubczyka. To filmowa opowieść z lat II wojny światowej o niezwykłym Polaku – Henryku Sławiku i równie niezwykłym Węgrze – Józsefie Antallu seniorze.

Czytaj więcej: Film „OJCZULEK  POLAKÓW” w...naszym dolnym kościele 

Rachunek Sumienia

Rachunek sumienia

Czy każdego dnia myślę o Bogu, kieruję ku Niemu pragnienia, tęsknoty, prośby? Czy dziękuję Bogu za dobro, które w życiu doświadczam? Czy uciekam się do Boga, kiedy się boję, jest mi źle, martwię się, że sobie nie poradzę? Czy się modlę? Jak wygląda moja modlitwa? Czy „klepię pacierz”, czy staram się rozmawiać z Bogiem? Czy modlę się na różańcu, koronce, przy pomocy litanii i Pisma Świętego, czy odmawiam jedynie poranny albo wieczorny pacierz? Jak się modlę? 

Czytaj więcej: Rachunek Sumienia

Przewodnik po praktyce chrześcijańskiego postu

Przewodnik po praktyce chrześcijańskiego postu

"Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć"

Czytaj więcej: Przewodnik po praktyce chrześcijańskiego postu

Gorzkie Żale

Nabożeństwo "Gorzkie Żale"

Gorzkie Żale rozpoczynają się Zachętą (lub inaczej Pobudką), później następuje wzbudzenie Intencji.

Następnie odmawia się Hymn i dwie pieśni: - Lament duszy nad cierpiącym Jezusem - Rozmowa duszy z Matką Bolesną Na koniec śpiewa się 3 razy: "Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!"

Czytaj więcej: Gorzkie Żale

Kwadrans Szczerości

Kwadrans szczerości

Jest wielu ludzi, którzy noszą w sobie głębokie rozczarowania życiowe: ludzką miłością, rodzicielstwem, przyjaźnią, pracą zawodową, polityką, współczesną cywilizacją. Wziąć na serio nasze pragnienie modlitwy Jeżeli chcemy prowadzić autentyczne życie duchowe, trzeba nam najpierw zauważyć i docenić nasze pragnienie pełniejszej i głębszej modlitwy.

Czytaj więcej: Kwadrans Szczerości

Adwentowa zbiórka Fidesco

Adwentowa zbiórka Fidesco

Z adwentowych pudełek Fidesco w parafii Opatrzności Bożej zostało zebranych 7562,90zł i 8 funtów brytyjskich. Pieniądze te pomogą finansować wyjazdy misyjne 7 Polaków, którzy pracują obecnie wśród potrzebujących w Tajlandii, Brazylii, Angoli, Kongu, RPA i Togo. Serdeczne dzięki dla wszystkich parafian!

Czytaj więcej: Adwentowa zbiórka Fidesco

Dlaczego rodzice powinni błogosławić swoje dzieci?

Dlaczego rodzice powinni błogosławić swoje dzieci?

Jezus szczególnie ukochał dzieci. Pragnął, aby były do Niego przyprowadzane po to, by On mógł je błogosławić. Drodzy rodzice, podobnie jak Jezus błogosławcie swoje dzieci, jeżeli pragniecie, aby były szczęśliwe. W Ewangelii według św. Mateusza ukazana jest scena jak przyniesiono do Jezusa dzieci, aby On położył na nie ręce i pomodlił się.

Czytaj więcej: Dlaczego rodzice powinni błogosławić swoje dzieci?

Modlitwy przy Wigilijnym stole

Modlitwy przy Wigilijnym stole

W Betlejem zrodziła się dla nas nadzieja. Bóg zamieszkał pośród ludzi, aby odmienić nasz los. Wraz z tym wydarzeniem inaczej zaczęły toczyć się ludzkie losy. Wydarzenie Bożego Narodzenia zmieniło bieg historii. Od niego zaczęto na nowo liczyć czas. Tak opowiada o wydarzeniu z Betlejem Martyrologium rzymskie. Jest to księga zawierająca imiona świętych i błogosławionych od zarania chrześcijaństwa.

Czytaj więcej: Modlitwy przy Wigilijnym stole 

O cudownym działaniu Miłości Bożej

O cudownym działaniu Miłości Bożej (…)

Uwolnij mnie od złych namiętności i uzdrów serce ze wszystkich niedobrych uczuć, abym był do głębi oczyszczony i uzdrowiony, zdolny do kochania, umocniony do cierpienia, pokrzepiony do wytrwania. (...) Kto kocha - fruwa, biegnie, cieszy się, wolny i nieskrępowany. Wszystkim wszystko oddaje, wszystko we wszystkim posiada, bo spoczywa wysoko ponad wszystkim, tam, skąd wypływa i pochodzi wszelkie dobro. Miłość nie patrzy na dary, ale obraca się cała ku temu, kto daje, wznioślejsza niż samo posiadanie. 

Czytaj więcej: O cudownym działaniu Miłości Bożej

Ksiądz chodzi po kolędzie, czyli co sądzimy o wizycie duszpasterskiej

Ksiądz chodzi po kolędzie, czyli co sądzimy o wizycie duszpasterskiej

Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy.

Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś nie domagają - roztropnie ich korygując (KPK kan. 529 §1).

Czytaj więcej: Ksiądz chodzi po kolędzie, czyli co sądzimy o wizycie duszpasterskiej