Adwentowa zbiórka Fidesco

Adwentowa zbiórka Fidesco

Z adwentowych pudełek Fidesco w parafii Opatrzności Bożej zostało zebranych 7562,90zł i 8 funtów brytyjskich. Pieniądze te pomogą finansować wyjazdy misyjne 7 Polaków, którzy pracują obecnie wśród potrzebujących w Tajlandii, Brazylii, Angoli, Kongu, RPA i Togo. Serdeczne dzięki dla wszystkich parafian!

 

FIDESCO jest międzynarodową pozarządową organizacją pomocy, która rekrutuje, szkoli i wysyła wolontariuszy na rok lub dwa lata do potrzebujących pomocy rejonów w różnych miejscach świata. Wolontariusze, poprzez projekty humanitarne i rozwojowe, oddają swoje umiejętności zawodowe do dyspozycji ludzi potrzebujących.

Celem FIDESCO jest pełny rozwój człowieka, bez względu na jego religię, pochodzenie etniczne czy różnice kulturowe.” Budowanie mostów FIDESCO stwarza możliwości młodym pracującym, aby ofiarowali dwa lata ich życia dla wspierania inicjatyw społecznych zarządzanych przez lokalnych partnerów.

Receptą FIDESCO na wysoki poziom świadczonej pomocy jest umiejętność rekrutowania uzdolnionych wolontariuszy, szkolenia ich oraz dobrego dobierania/dołączania ich do projektów, w których mogą najlepiej realizować swoje zawodowe i osobiste zalety w służbie społeczności lokalnych. Po tak mocnym doświadczeniu w terenie wolontariusze wracają do swoich społeczeństw dając inspirujący przykład bezustannego dawania siebie, które ma wpływ na całe życie.

Podejście „u podstaw“ FIDESCO stawia sobie za zadanie wspieranie rozwoju ubogich społeczności, którym stara się pomagać poprzez wkład w trwałe ulepszenia przez lokalnych partnerów znajdujących się na miejscu. Organizacje partnerskie takie, jak przychodnie, obozy dla uchodźców, centra młodzieżowe, sierocińce, szkoły i inne projekty działające na rzecz upośledzocyh grup są starannie dobierane przez FIDESCO. Następnie są łączone z zawodowymi umiejętnościami wolontariuszy, takimi, jak nauczanie, zdrowie, inżynieria, zarządzanie projektami, praca społeczna, rolnictwo, stolarstwo. Wolontariusze są szkoleni przez FIDESCO do pracy w lokalnym kontekście. Zawsze też są wysyłani w kilkuosobowych zespołach.

FIDESCO jest obecne na całym świecie poprzez lokalne partnerstwa w 40 krajach oraz 9 biur przedstawicielskich. Od swojego powołania w 1981 roku FIDESCO wysłało już ponad 1000 wolontariuszy. Wolontariusze wyjeżdżają, aby dawać, ale wracają bogatsi, poznawszy życie w całkiem innych realiach, wśród ludzi o odmiennej kulturze. Fidesco potrzebuje wolontariuszy, którzy zgadzają się pracować u lokalnego pracodawcy w ramach programu rozwojowego.

Fidesco to szkoła życia. Wolontariusz godzi się na przygotowanie i wyjazd na okres jednego lub dwóch lat, aby mieć czas na lepsze zrozumienie kraju i jego mieszkańców i aby praca na jego misji przyniosła owoce. Oznacza to, że wolontariusze na pierwszym miejscu stawiają misję i konsekwentnie organizują swoje życie w sposób, który pozwoli im na dyspozycyjność w służeniu ubogim. Wolontariusze Fidesco pracują głównie w służbie zdrowia oraz przy projektach związanych z edukacją, zarządzaniem, rolnictwem i budownictwem. Potrzeba jednak wielu rozmaitych umiejętności i talentów. Nierzadko otrzymujemy aplikacje od osób z umiejętnościami spoza tych „typowych” dla projektów rozwojowych. Nie bój się zgłosić!

FIDESCO jest częścią katolickiej Wspólnoty Emmanuel (emmanuel.info.pl).

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.fidesco.pl

Fotografia oraz tekst na temat Fidesco pochodzi ze strony www.fidesco.pl