Film „OJCZULEK POLAKÓW” w...naszym dolnym kościele

28 maja br. w naszym dolnym kościele były realizowane dwie z sześciu scen fabularyzowanych do filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem „OJCZULEK POLAKÓW. Przyjaźń na śmierć i życie” według scenariusza i w reżyserii Grzegorza Łubczyka. To filmowa opowieść z lat II wojny światowej o niezwykłym Polaku – Henryku Sławiku i równie niezwykłym Węgrze – Józsefie Antallu seniorze.

Pierwszy z nich w imieniu Rządu RP na Uchodźstwie gen. Władysława Sikorskiego wzorowo sprawował pieczę nad dziesiątkami tysięcy polskich uchodźców, przed którymi Węgrzy we wrześniu 1939 roku otworzyli swe granice, a drugi jako główny reprezentant rządu węgierskiego tak opiekował się naszymi rodakami, że ci nazwali go „Ojczulkiem Polaków” !

Urzędowe kontakty Sławika z Antallem zamieniły się w relacje ...na śmierć i życie, w dosłownym tych słów znaczeniu: po aresztowaniu ich w 1944 roku przez gestapo jeden za drugiego oddał życie. Nim to się stało, obaj, korzystając z pomocy m.in. polskich duchownych-uchodźców, którzy zagrożonym wystawiali katolickie metryki chrztu, uratowali ponad pięć tysięcy polskich Żydów. Ci dwaj wielcy „Sprawiedliwi” czynili to nie z myślą o jakimkolwiek zysku materialnym lub zaszczytach. Ich prawdziwie chrześcijańska postawa, bo jak inaczej wytłumaczyć motywy ich postępowania, nie bacząc na konsekwencje, niejako kazała im podać rękę tym, których Hitler skazał na zagładę. Do legendy przeszedł założony przez Sławika i Antalla w 1943 roku w Vácu nad Dunajem Sierociniec Dzieci Polskich Oficerów dla około stu dzieciaków, które w rzeczywistości były sierotami żydowskimi.

Katolicki ksiądz uczył je podstawowych modlitw, by dla kamuflażu przed niemieckim wywiadem w niedzielę mogli aktywnie uczestniczyć we mszy w miejscowym kościele. Filmowa scena z wizytacji w tymże sierocińcu jego założycieli nagrywana była w naszym dolnym kościele. Prawie trzydzieści dzieci z parafii przy Dickensa wystąpiło w roli słynnych sierot z węgierskiego Vácu, a ks. proboszcz Tadeusz Aleksandrowicz dla potrzeb filmu został ks. Boharcsikiem, zaś znani aktorzy Krzysztof Globisz i Olgierd Łukaszewicz wcielili się w postaci Henryka Sławika i Józsefa Antalla.

Dodajmy, że w dwóch innych scenach fabularyzowanych jako córka Sławika – Krysia bardzo udanie wystąpiła Marysia Marciniak. Producentem filmu jest Fundacja „Dobre Wieści” dla Telewizji RELIGIA.TV, a głównym sponsorem Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Premiera planowana jest we wrześniu br. Nim film pokazany zostanie również w naszej parafii jego autorzy udostępnili nam kilka zdjęć z planu filmowego w dolnym kościele. (G.Ł.)