TGO (Teatralna Grupa Opatrzności) powstała w 2011 r. przy Parafii Opatrzności Bożej w Warszawie i działała do 2015 roku.

Na początku naszej drogi zorganizowaliśmy warsztaty teatralne, których inicjatorem był ks. Robert Sołtysiak. Później uformował się zespół zrzeszający młodzież młodszą i starszą.

Z tego, co już dotąd napisałem, wynika, że historia parafii i szpitala ściśle się łączą. Wynika to z faktu, że już przed wojną zdecydowano o lokalizacji tu Świątyni Opatrzności Bożej, a w powojennej rzeczywistości teren ten stał się własnością Akademii Medycznej i jednocześnie znalazł się jakby w granicach rodzącej się tu parafii. W czerwcu 1975 r. po zbudowaniu pierwszej części szpitala (bloki A, B i C) przeniesiono tu chirurgię ze Szpitala Akademii Medycznej "Dzieciątka ]ezus" na Lindleya i od razu zostałem tam oddelegowany jako kapelan.

Święci Kosma i Damian są uznawani za patronów lekarzy, farmaceutów i akademickich szkół medycznych. Żyli w III w. na terenie Azji Mniejszej. Zasłynęli tam jako zdolni lekarze i gorliwi chrześcijanie. Za czasów panowania cesarza Dioklecjana ponieśli męczeńską śmierć za odmowę wyrzeczenia się wiary. Wkrótce zaczęto ich czcić jako świętych lekarzy i męczenników. Przypisywano im wiele uzdrowień, których mieli dokonać za życia i po śmierci. Kaplica - dar uczelni - mieści się w lewej nawie bocznej świątyni.

Pomysł ustawienia figur Matki Bożej miał podwójne źródło. Pierwsze to fakt kolejnych pielgrzymek Ojca Świętego do Polski (wówczas trzy), które zawsze obejmowały Warszawę, a trasa przejazdu biegła ul. Żwirki i Wigury, a drugie to Rok Maryjny 1987, ogłoszony 25 marca tegoż roku encykliką Redemptoris Mater, a rozpoczęty w Rzymie w przeddzień pielgrzymki Jana Pawła li do ojczyzny w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 7 czerwca 1987 r.

Obraz ma wszystkie cechy XIV- i XV-wiecznych wizerunków Matki Bożej typu Hodigitria. Maryja, w ciemnobłękitnym płaszczu, symbolu królewskości, wyniesienia i niebiańskiej niewinności, wskazuje prawą ręką na Syna. Maryja przyciąga wzrokiem uwagę. Dzieciątko błogosławi prawą ręką, lewą trzyma księgę Pisma Świętego, opartą na kolanie. Wyraźne ucho Dzieciątka jest symbolem Jezusa słuchającego próśb. Czerwona szata jest symbolem Jego przyszłej męki.

 

Franciszkański Zakon Świeckich przy naszej parafii istnieje od 1962 r. Został założony przez Leokadię Lewicką, pierwszą przełożoną, za zgodą i poleceniem ks. proboszcza Romualda Kołakowskiego. Wspólnota od początku swojego istnienia bierze udział w życiu parafii przez modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu. Po wyborze na papieża ]ana Pawła II każdego 16. dnia miesiąca nasza wspólnota brała udział w adoracji przez modlitwę różańcową, uczestniczyliśmy również w adoracjach wielkopostnych i procesjach eucharystycznych.

Narodziny parafii, odprawienie pierwszego nabożeństwa majowego przez ks. Romualda Kołakowskiego. Pierwsza Msza św. w Uroczystość M.B. Królowej Polski sprawowana przez ks. Romualda Kołakowskiego. Poświęcenie przez ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego kaplicy, ofiarowanie monstrancji, kielicha i szat liturgicznych oraz uczynienie ks. R. Kołakowskiego odpowiedzialnym za duszpasterstwo na osiedlu Rakowiec Zabranie 1/5 terenu przeznaczonego pod świątynię. Odcięcie telefonu (na długie lata).

Osiedle mieszkaniowe Rakowiec położone jest pomiędzy ul. Grójecką a ulicą Żwirki i Wigury oraz ul. Stefana Banacha a torami kolei radomskiej (z przystankiem Warszawa-Rakowiec), w centralnej części warszawskiej dzielnicy Ochota. Każdy skrawek Polski ma swoją historię, ale jej odczytanie bywa trudne i wymaga cierpliwego poszukiwania i umiejętnego odczytywania zatartych śladów.