Figury Matki Bożej na terenie parafii

 Figury Matki Bożej na terenie Rakowca

Pomysł ustawienia figur Matki Bożej miał podwójne źródło. Pierwsze to fakt kolejnych pielgrzymek Ojca Świętego do Polski (wówczas trzy), które zawsze obejmowały Warszawę, a trasa przejazdu biegła ul. Żwirki i Wigury, a drugie to Rok Maryjny 1987, ogłoszony 25 marca tegoż roku encykliką Redemptoris Mater, a rozpoczęty w Rzymie w przeddzień pielgrzymki Jana Pawła li do ojczyzny w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 7 czerwca 1987 r. Przypomnijmy, że było to połączenie z różańcem transmitowanym przez telewizję z 15 największych sanktuariów maryjnych świata.

Trzy betonowe statuy Matki Bożej, wysokości od 1,6 do 2 m, oraz figura Pana Jezusa Frasobliwego, zostały zakupione w Zakładzie Sztuki Kościelnej w Piekarach Śląskich i przetransportowane gratis przez naszego parafianina jesienią 1987 r. Zimą zostały wykonane stalowe konstrukcje, potrzebne do montażu figur w wybranych miejscach.

Ksiądz prał. R. Kołakowski dał mi wolną rękę i latem następnego roku przystąpiliśmy do działania. Sporządziliśmy potrzebną dokumentację i zwróciliśmy się do WSM Ochota oraz do Naczelnego Architekta Warszawy z prośbą o postawienie tych figur na wskazanych miejscach. Wobec przedłużającego się braku odpowiedzi z Architektury, uznaliśmy ten stan za milczącą zgodę i wczesną wiosną 1989 r. przystąpiliśmy do realizacji zamierzenia. N a skwerku nad stawikiem i przy ul. Pruszkowskiej zrobiliśmy wieczorem wykopy pod fundamenty, a w dzień zaczęliśmy ustawianie wspomnianych konstrukcji stalowych i zalewanie betonem, tuż pod oknem Zarządu Spółdzielni.

W końcu ostro zainterweniował prezes. Po dyskusji w urzędzie ustaliliśmy, że ponownie wystąpimy o zgodę. Zahamowaną robotę zlikwidowaliśmy. W ciągu kolejnych miesięcy 1989 r. trwała korespondencja z Radą Osiedla Rakowiec, z Radą Narodową Dzielnicy Ochota i Wydziałem Architektury m. sto Warszawy. Otrzymaliśmy wymagane pozwolenia (25 VI 1989 r. - WSM i 23 IV 1990 r. - Architektura) i przystąpiliśmy do roboty.

Na uroczystości 3 maja 1990 r. stanęła pierwsza statua nad stawikiem, a następne w ciągu tego miesiąca przy ul. Pruszkowskiej i przy ul. Żwirki i Wigury, róg ul. Racławickiej (ta została wykonana przez Parafię Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu Południowym). Po czterech latach starań stanęły więc wszystkie trzy statuy Matki Bożej. Na razie z prowizorycznym ogrodzeniem.

Wkrótce potem figura na ul. Pruszkowskiej otrzymała ładny żelazny płotek, ufundowany przez pp. G. i H. Ozimków. Przed rokiem statua nad stawikiem otrzymała nowe artystyczne ogrodzenie, zadaszenie i oświetlenie, co podyktowane było m.in. powtarzającymi się aktami profanacji wszystkich zresztą figur. Podobne zabezpieczenia zostaną wykonane wkrótce i przy pozostałych figurach.

Należy zaznaczyć, że kapliczka nad stawikiem, gdzie w początkach naszego wieku obok dworu na ul. Księcia Trojdena, dla ówczesnych mieszkańców Rakowca i Ochoty stała kaplica, od 1990 r. jest miejscem maryjnych i patriotycznych uroczystości 3 maja i niekiedy 11 listopada.

Nadto nad stawikiem od początku zbieramy się tłumnie każdego 13 dnia miesiąca na nabożeństwie fatimskim, a w maju jednorazowo przy pozostałych figurach Matki Bożej, łącząc się przy tym z Parafią Zwiastowania Pańskiego. Miejsca te, a zwłaszcza w parku nad stawikiem, stały się pięknym akcentem w architekturze osiedla naszej parafii.

Cześć Maryi!

Ks. Stefan Roguski

źródło: 50 lat Wspólnoty Parafialnej Opatrzności Bożej na Rakowcu w Warszawie 1962 - 2012 pod red.Elżbiety Mycielskiej - Dowgiałło, Warszawa 2012