Figury Matki Bożej na terenie Rakowca

Pomysł ustawienia figur Matki Bożej miał podwójne źródło. Pierwsze to fakt kolejnych pielgrzymek Ojca Świętego do Polski (wówczas trzy), które zawsze obejmowały Warszawę, a trasa przejazdu biegła ul. Żwirki i Wigury, a drugie to Rok Maryjny 1987, ogłoszony 25 marca tegoż roku encykliką Redemptoris Mater, a rozpoczęty w Rzymie w przeddzień pielgrzymki Jana Pawła li do ojczyzny w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 7 czerwca 1987 r. Przypomnijmy, że było to połączenie z różańcem transmitowanym przez telewizję z 15 największych sanktuariów maryjnych świata.

Trzy betonowe statuy Matki Bożej, wysokości od 1,6 do 2 m, oraz figura Pana Jezusa Frasobliwego, zostały zakupione w Zakładzie Sztuki Kościelnej w Piekarach Śląskich i przetransportowane gratis przez naszego parafianina jesienią 1987 r. Zimą zostały wykonane stalowe konstrukcje, potrzebne do montażu figur w wybranych miejscach.

Ksiądz prał. R. Kołakowski dał mi wolną rękę i latem następnego roku przystąpiliśmy do działania. Sporządziliśmy potrzebną dokumentację i zwróciliśmy się do WSM Ochota oraz do Naczelnego Architekta Warszawy z prośbą o postawienie tych figur na wskazanych miejscach. Wobec przedłużającego się braku odpowiedzi z Architektury, uznaliśmy ten stan za milczącą zgodę i wczesną wiosną 1989 r. przystąpiliśmy do realizacji zamierzenia. N a skwerku nad stawikiem i przy ul. Pruszkowskiej zrobiliśmy wieczorem wykopy pod fundamenty, a w dzień zaczęliśmy ustawianie wspomnianych konstrukcji stalowych i zalewanie betonem, tuż pod oknem Zarządu Spółdzielni.

W końcu ostro zainterweniował prezes. Po dyskusji w urzędzie ustaliliśmy, że ponownie wystąpimy o zgodę. Zahamowaną robotę zlikwidowaliśmy. W ciągu kolejnych miesięcy 1989 r. trwała korespondencja z Radą Osiedla Rakowiec, z Radą Narodową Dzielnicy Ochota i Wydziałem Architektury m. sto Warszawy. Otrzymaliśmy wymagane pozwolenia (25 VI 1989 r. - WSM i 23 IV 1990 r. - Architektura) i przystąpiliśmy do roboty.

Na uroczystości 3 maja 1990 r. stanęła pierwsza statua nad stawikiem, a następne w ciągu tego miesiąca przy ul. Pruszkowskiej i przy ul. Żwirki i Wigury, róg ul. Racławickiej (ta została wykonana przez Parafię Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu Południowym). Po czterech latach starań stanęły więc wszystkie trzy statuy Matki Bożej. Na razie z prowizorycznym ogrodzeniem.

Wkrótce potem figura na ul. Pruszkowskiej otrzymała ładny żelazny płotek, ufundowany przez pp. G. i H. Ozimków. Przed rokiem statua nad stawikiem otrzymała nowe artystyczne ogrodzenie, zadaszenie i oświetlenie, co podyktowane było m.in. powtarzającymi się aktami profanacji wszystkich zresztą figur. Podobne zabezpieczenia zostaną wykonane wkrótce i przy pozostałych figurach.

Należy zaznaczyć, że kapliczka nad stawikiem, gdzie w początkach naszego wieku obok dworu na ul. Księcia Trojdena, dla ówczesnych mieszkańców Rakowca i Ochoty stała kaplica, od 1990 r. jest miejscem maryjnych i patriotycznych uroczystości 3 maja i niekiedy 11 listopada.

Nadto nad stawikiem od początku zbieramy się tłumnie każdego 13 dnia miesiąca na nabożeństwie fatimskim, a w maju jednorazowo przy pozostałych figurach Matki Bożej, łącząc się przy tym z Parafią Zwiastowania Pańskiego. Miejsca te, a zwłaszcza w parku nad stawikiem, stały się pięknym akcentem w architekturze osiedla naszej parafii.

Cześć Maryi!

Ks. Stefan Roguski

źródło: 50 lat Wspólnoty Parafialnej Opatrzności Bożej na Rakowcu w Warszawie 1962 - 2012 pod red.Elżbiety Mycielskiej - Dowgiałło, Warszawa 2012