Kaplica Świętych Kosmy i Damiana

Została ufundowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i poświęcona 8 października 2009 r. po zakończeniu Mszy Świętej Inaugurującej rok akademicki uczelni medycznych.

Święci Kosma i Damian są uznawani za patronów lekarzy, farmaceutów i akademickich szkół medycznych. Żyli w III w. na terenie Azji Mniejszej. Zasłynęli tam jako zdolni lekarze i gorliwi chrześcijanie. Za czasów panowania cesarza Dioklecjana ponieśli męczeńską śmierć za odmowę wyrzeczenia się wiary. Wkrótce zaczęto ich czcić jako świętych lekarzy i męczenników. Przypisywano im wiele uzdrowień, których mieli dokonać za życia i po śmierci. Kaplica - dar uczelni - mieści się w lewej nawie bocznej świątyni.

W jej centralnej części znajduje się złoty napis: "Święci Kosmo i Damianie módlcie się za nami", a pod nim reprodukcja XVI-wiecznego obrazu Święci Kosma i Damian pędzla Fernando del Rincon ze zbiorów muzeum Prado w Madrycie. Obraz przedstawia scenę cudownego uzdrowienia chorego na gangrenę, którego nogę święci zastąpili kończyną pozyskaną ze zwłok zmarłego Murzyna.

Pod obrazem umieszczono mosiężną tablicę z wyrytym napisem: "WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 1809-2009 DWIEŚCIE LAT NAUCZANIA MEDYCYNY W WARSZAWIE LUDZIOM I OJCZYŹNIE"

Ufundowanie kaplicy w kościele parafialnym uczelni daje wyraz silnym związkom łączącym Warszawski Uniwersytet Medyczny ze środowiskiem lokalnym, w którym na co dzień funkcjonuje nasza społeczność akademicka. Projektantką i wykonawczynią kaplicy oraz tablicy jest pani Dominika Grisgraber, a fundatorem pan Ryszard Nowaczyk. 

źródło: 50 lat Wspólnoty Parafialnej Opatrzności Bożej na Rakowcu w Warszawie 1962 - 2012 pod red.Elżbiety Mycielskiej - Dowgiałło, Warszawa 2012