KRONIKA WYDARZEŃ PARAFII

 

 

1.05.1962-

Narodziny parafii, odprawienie pierwszego nabożeństwa majowego przez ks. Romualda Kołakowskiego.

 

3.05.1962-

Pierwsza Msza św. w Uroczystość M.B. Królowej Polski sprawowana przez ks. Romualda  Kołakowskiego

 

31.05.1962-

Poświęcenie przez ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego kaplicy, ofiarowanie monstrancji, kielicha i szat liturgicznych oraz uczynienie ks. R. Kołakowskiego odpowiedzialnym za duszpasterstwo na osiedlu Rakowiec

.

Jesień 1962-

Zabranie 1/5 terenu przeznaczonego pod świątynię.

 

30.08.1965-

Odcięcie telefonu (na długie lata).

 

16.02.1966-

Kara grzywny 1500 zł.(śr. płaca 1934 zł.) nałożona przez Kolegium za przebywanie ks. R. Kołakowskiego na terenie Warszawy.

 

5.05.1966-

Uroczystość odpustowa z udziałem ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w której ks. Prymas poświęcił kaplicę katechetyczną.

 

20.05.1966-

Grzywna 3650 zł. (śr. płaca 1934 zł.) z zamianą na 90 dni aresztu za „samowolne wykończenie części baraku i urządzenie w nim kaplicy”

.

15.06.1966-

Kolejna grzywna 1050 zł. za użycie tub nagłaśniających podczas wizyty ks.Prymasa 5 maja

 

28.10.1966-

Aresztowanie ks. Romualda na 90 dni za nieziszczenie grzywny wymienionej przez Kolegium  20.05.1966 r. za wykończenie części baraku i urządzenie w nim kaplicy.

 

26.01.1967-

Władze administracyjne zaplombowały część szopy –magazynu, który przeznaczony był na zabezpieczenie ławek i stolików przed zniszczeniem przez opady atmosferyczne.

 

1.02.1967-

Pismo Prezydium Stołecznej Rady Narodowej nakazujące rozbiórkę „szopy-pakamery”- termin rozbiórki do 1.02.1967 r.

 

20.05.1967-

Komisja z Architektury zakwestionowała porządkowanie terenu – układanie chodnika i poprawianie murku zastępującego krawężnik.

 

22.05.1967-

Komisja z Architektury wstrzymała prace polegające na uzupełnieniu tynku na stróżówce, nałożono plomby.

 

16.08.1967-

Rada Narodowa cofnęła lokalizację pod budowę kościoła, siłą zajęto większą część placu pod budowę przedszkola, samowolnie przesunięto krzyż i figurę Serca Jezusowego. 

 

18.08.1967-

Rozwalono stróżówkę, a rzeczy w niej znajdujące się przewieziono do magazynu Dzielnicowej Rady Narodowej.

 

25.11.1967-

Sprawa w Sądzie Powiatowym na Lesznie w sprawie kaplicy katechetycznej, kara grzywny 2000 zł. + 200 zł. koszty sądowe (śr. płaca 2016 zł.) z zamianą na 14 dni aresztu.

 

23.04.1968-

Odpowiedź (po 7 miesiącach) Ministerstwa Gospodarki Komunalnej na odwołanie Parafii i Kurii w związku z decyzją Prezydium R. N. W-wy z dnia 12.08.1967 r. w sprawie zaboru placu. Ministerstwo utrzymało w mocy decyzję Prezydium.

 

25.10.1968-

Wydział Architektury przy St. R. N. nakazał w trybie natychmiastowym rozebranie kaplicy Jana XXIII.

 

17.01.1969-

Komornik usiłował zająć rzeczy ks. R. Kołakowskiego w mieszkaniu na Opaczewskiej na pokrycie kosztów sądowych w kwocie 2600 zł. w związku z adaptacją baraku na cele sakralne. Komornik stwierdził, że wartość zajętych przedmiotów nie pokryje nawet kosztów ich przewozu do magazynu. 

 

18.02.1969-

Kara grzywny 4050 zł. (śr. płaca 2174 zł.) z zamianą na 90 dni aresztu za przebywanie ks. R. Kołakowskiego na terenie Warszawy .

 

17.04.1969-

Elektrownia pozbawiła parafię jednej fazy energii elektrycznej.

 

25.09.1971-

W ciągu 3 godzin postawiono nową kruchtę kaplicy głównej (35 m2).

 

15.11.1971-

Władze dzielnicy udaremniły próbę zadaszenia części terenu (15x15 m) przylegającego do kaplicy. Ojciec Święty Paweł VI powiadomiony o tym przysłał błogosławieństwo, które umieszczono w kruchcie.

 

19.12.1971-

Konsekracja dzwonu „Romuald”

 

31.05.1972-

Procesja Bożego Ciała po raz pierwszy w historii parafii poza terenem kościelnym, trasa: ul. K. Dickensa, J. Siemińskiego, Archiwalna, W.S. Majewskiego.  

 

29.07.1972-

Delegacja parafialna w Głównym Urzędzie ds. Wyznań – nadzieja budowy.

 

14.09.1972-

Radosna wiadomość, ks. Biskup J. Modzelewski otrzymał od władz wiadomość o prawie budowy kościoła na Rakowcu, podjęto starania o lokalizację i plany budowy.

 

26.11.1972-

Odmowa władz miejskich na zmianę lokalizacji kościoła.

 

10.12.1972-

Ks. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński przywiózł z Rzymu kamień węgielny    (15x10x12 cm), wyjęty z Grobu św. Piotra dla nowego kościoła, pobłogosławiony przez Papieża Pawła VI na audiencji 29.11.1972 r.

 

7.10.1973-

Architektura zatwierdziła koncepcyjny plan kościoła (wniosek złożony w marcu).

 

17.03.1974-

Plany kościoła zatwierdzone.

 

16.04.1974-

W Imię Trójcy Przenajświętszej rozpoczęcie budowy kościoła.

 

2.08.1974-

Przekazanie przez Wydział Terenów St. R. N. działki pod kościół w wieczyste użytkowanie za opłatą roczną 15 369 zł. (śr. płaca 3 185 zł).

 

30.03.1975-

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, rezurekcja w wykopie pod kościół.

 

Maj 1975-

Msza prymicyjna odprawiona przez ks. Andrzeja Buczela – pierwszego wyświęconego kapłana w naszej parafii. Zamieszkałego na terenie parafii Matki Bożej Królowej Świata. Ksiądz Andrzej zmarł 5.12.1994 r. Ostatnie 5 lat życia pracował na chwałę Bożą w Parafii św. Franciszka na Okęciu.

 

10.09.1975-

Rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej kościoła.

 

2.12.1975-

Poświęcenie przez ks. Bpa J. Modzelewskiego budynku administracyjno- mieszkaniowego z Kaplicą Matki Bożej.

 

18.04.1976-

Rezurekcja na płycie kościoła górnego.

 

30.04.1976-

Wmurowanie aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego przez ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

 

1.09.1976-

Władze stołeczne uznały naszą placówkę duszpasterską jako samodzielną parafię.

 

25.12.1976-

Poświęcenie przez Bpa J. Modzelewskiego dolnego kościoła podczas pasterki.

 

Styczeń 1977-

Montaż dachu kościoła (rachunek „Mostostalu” opiewa na sumę 145 tyś. zł), budowa łącznika między kościołem a plebanią. Prace mimo zimy trwają nieprzerwanie. W większości są prowadzone społecznie przez parafian w „wolne soboty”.

 

25.06.1977-

Pierwszy ślub w nowym kościele.

 

21.08.1977-

Otrzymaliśmy od parafii Św. Teresy – Warszawa Włochy 85 krzeseł, dzięki temu mamy już 300 miejsc siedzących.

 

20.11.1977-

Parafianin Jan Banaszek ofiarował kościołowi namalowany przez siebie obraz Ojca Maksymiliana Kolbe.

 

12.12.1977-

Zmiana lokalizacji kancelarii parafialnej- obecnie znajduje się w budynku mieszkalnym na parterze od ul. Siemińskiego.

 

15.01.1987-

Uruchomiono centralne ogrzewanie kościoła dolnego, ocieplono zewnętrzne ściany poddasza świątyni.

 

19.02.1978-

Po konsultacji z wiernymi i aprobatą Kurii przyjęto projekt zagospodarowania kościoła górnego architekta Kołacza.

 

21.04.1978-

Ks. Bp Jerzy Modzelewski udzielił sakramentu Bierzmowania 411 osobom.

 

27.05.1978-

Wizytacja Kanoniczna parafii – dokonał jej ks. Bp Bronisław Dąbrowski

 

6.08.1978-

Śmierć Papieża Pawła VI.

 

25.08.1978-

Początek konklawe na którym wybrano Papieża Jana Pawła I – dotychczasowego Patriarchę Wenecji.

 

12.09.1978-

Intronizacja Obrazu Matki Bożej, daru ks. Prymasa Stefana Kardynała  Wyszyńskiego w nowej kaplicy i przeniesienie Najświętszego Sakramentu ze starej kaplicy do dolnego kościoła. Uroczystością przewodniczył ks. Bp Jerzy Modzelewski.

 

14.10.1978-

Kardynałowie po śmierci Jana Pawła I zebrali się ponownie na konklawe w Rzymie. Jako parafia modlimy się w intencji dobrego wyboru następcy Świętego Piotra.

 

18.10.1978-

Mamy Papieża ! –został nim Polak – Kardynał Karol Wojtyła, który przyjął imię   Jan Paweł II. Uroczyste rozpoczęcie pontyfikatu (22.10.78r.) transmitowały polskie radio i telewizja.

 

2.12.1978-

Zakończono szklić okna górnego kościoła, przygotowano fundament pod krzyż przed świątynią.

 

12.12.1978-

Katolickie rodziny naszej parafii rozpoczyna nawiedzać Matka Boża w Jasnogórskim obrazie (od ul. Grójeckiej 125).

 

15.12.1978-

Postawiono krzyż nowej Świątyni (wysokości 31 m. i  grubości 1 m. wykonał go i postawił „Mostostal”). Krzyż ten ma upamiętniać 60 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. (Montaż Krzyża odbył się w dniu 30 rocznicy PZPR).

 

20.12.1978-

Po 13 latach starań starań zainstalowano telefon na plebanii.

 

6.02.1979-

30 rocznica objęcia Archidiecezji Warszawskiej przez ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego- modlimy się za dostojnego Jubilata.

 

2/3.06.1979-

Podczas I Pielgrzymki do Ojczyzny – Ojciec Święty jest w Warszawie. Do przyjazdu następcy Świętego Piotra przygotowywała się parafia przez ostatnie tygodnie (spowiedź, komunię, modlitwę, wykonywanie własnoręcznie dekoracji i strojenie domów oraz trasy przejazdu, ul. Żwirki i Wigury, gdzie witaliśmy Papieża Jana Pawła II.

 

Lipiec 1979-

W kościele górnym podwieszono sufit, otynkowano ściany, pomalowano i obudowano krzyż zewnętrzny kościoła.

 

Wrzesień 1979-

Kontynuacja prac przed kościołem: Położono fundament pod  dzwonnicę i ogrodzenie, obłożono kamieniem fronton kościoła, krzyż pokryto miedzianą blachą.

 

8.12.1979-

Sobota- godz. 1700  - konsekracja kościoła przez Prymasa Tysiąclecia  ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Bp Jerzy  Modzelewski. Słowo Boże wygłosił ks. Prymas.

 

ROK 1980-

Prace związane z upiększaniem nowo wybudowanego kościoła. Prace są prowadzone społecznie przez grupy parafian w kolejne tzw. wolne soboty. Kościół górny zyskuje Drogę Krzyżową autorstwa art. malarza Przemysława Brykalskiego. Rodziny katolickie parafii  nawiedza Matka Boża w Jasnogórskim obrazie.

 

21.02.1980-

Początek cyklu spotkań poświęconych wprowadzeniu do samodzielnego czytania i rozumienia Pisma Świętego.

 

Marzec 1980-

Prace budowlane w dolnym kościele ( kładzione są tynki, posadzki, urządzane są sanitariaty, kontynuacja prac elektrycznych, hydraulicznych i stolarskich ). W kościele górnym kładzione są na filarach tynki wykończeniowe.

 

8.06.1980-

Msza Prymicyjna O. Adama Kozłowskiego – Benedykta, ( który w ostatnich latach studiów w seminarium przeniósł się do naszej parafii).

 

1.08.1980-

Zalanie betonu pod podłogę dolnego kościoła.

 

14.08.1980-

Poświęceni i zawieszenie figury Chrystusa na krzyżu w prezbiterium. Wykonawcą był artysta J. Machoja. Figura ma wysokość230 cm.

 

6.09.1980-

Wykorzystując chaos polityczny ( usunięcie ze stanowiska Pierwszego Sekretarza PZPR – Edwarda Gierka ) w godzinach popołudniowych z inicjatywy ks. Proboszcza postawiono żelazny krzyż przy zbiegu ulic Grójeckiej i Borotyńskiego. To jedyny znak chrześcijański poza terenem kościelnym parafii.

 

21.09.1980-

Po raz pierwszy od przeszło 30 lat Polskie Radio transmitowało o godz. 900 Mszę Św.

 

29.09.1980-

W kościele dolnym zamontowano mozaikę hiszpańską przedstawiającą Madonnę z Dzieciątkiem w otoczeniu Aniołów. Oddano cztery sale do użytku katechetycznego, oraz rozpoczęto budowę dzwonnicy i schodów zejściowych do kościoła dolnego.

 

3.11.1980-

Ks. Proboszcz poświęcił nowy mały budynek usytuowany w szczycie plebanii od strony przedszkola w którym urządzono stolarnię.

 

9.11.1980-

Rozpoczęto zbiórkę metali kolorowych na dzwony.

 

13.03.1981-

Parafię nawiedza wędrująca po Polsce kopia cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystości przewodniczy J. Eks. Bp Jerzy Modzelewski.

 

27.04.1981-

Ojciec Święty Jan Paweł II, Przyjął na Watykanie ks. Proboszcza  Romualda Kołakowskiego. Ks. Proboszcz został zaproszony do Mszy Św. koncelebrowanej, w czasie której Papież modlił się za naszą parafię. Po Mszy na ręce ks. Proboszcza Parafia otrzymała Apostolskie Błogosławieństwo.

 

13.05.1981-

Zamach na Ojca Świętego na placu Św. Piotra – dni modlitwy o życie Papieża.

 

31.05.1981-

Kolejny bolesny dzień dla Kościoła i parafii – pogrzeb Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, zmarłego 28.05.1981 r. Żegnamy dziś dobrodzieja związanego z naszą parafią i dziełem budowy naszej Świątyni.

 

24.06.1981-

Przedstawiciela władz miejskich, Wydziału ds. Wyznań i Kurii Metropolitalnej dokonały wizji lokalnej na Rakowcu Południowym celem znalezienia odpowiedniego miejsca pod budowę ośrodka duszpasterskiego.

 

13.07.1981-

Parafia otrzymuje pomoc żywnościową od Polonii Kanadyjskiej. To pierwsza pomoc jaka przez następne lata będzie przychodzić z zachodu.

 

24.07.1981-

Ks. Proboszcz Kołakowski składa petycje do Dyrektora Wydziału ds. Wyznań w sprawie budowy punktu katechetycznego na Rakowcu Południowym.

 

13.09.1981-

Do pracy w parafii zostaje ponownie skierowany przez władze kościelne były wikariusz ks. Witold Karpowicz z misją tworzenia punktu katechetycznego na Rakowcu .

 

20.09.1981-

Wydział ds. Wyznań wydaje zgodę na budowę punktu katechetycznego na Rakowcu.

 

24.09.1981

Ingres ks. Prymasa Józefa Glempa do katedry Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

 

4.10.1981-

Uroczystość konsekracji dzwonów  przez ks. Prymasa Glempa. Parafia ma od dziś trzy dzwony ufundowane przez parafian :  „Romuald”, „Maryja” i „Jan Paweł II”.

 

6.12.1981-

Lokalizacja budowy obiektów sakralnych przy ul. Gorlickiej róg Mołdawskiej i przekazanie przez Władze Miejskie Działki o powierzchni0,58 hektarapod ten cel.

 

8.12.1981-

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza Romualda Kołakowskiego.

 

3.04.1982-

Ogrodzenie placu kościelnego przy ul. Gorlickiej 5.

 

8-15.05.1982-

Zalewanie fundamentów pod barak administracyjno – sakralny na Rakowcu.

 

1.06.1982-

Władze Miasta wydały zgodę na budowę nowego Kościoła na Rakowcu Południowym. Termin realizacji przewidziany na lata 1983-1985 r.

 

26.08.1982-

600-lecie obecności Matki Bożej na Jasnej Górze. W uroczystościach jubileuszowych brali udział pielgrzymi z naszej parafii.

 

28.08.1982-

Poświęcenie placu pod budowę przyszłej świątyni Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu przez J. Eks. Bpa Jerzego Modzelewskiego. Ks. Biskup poświęcił też wzniesione już budynki w tym kaplicę.

 

29.08.1982-

Władze Kościelne powołały nowy ośrodek duszpasterski na 1/3 terenu naszej parafii. Rektorem nowego ośrodka duszpastersko – katechetycznego został ks. Witold Karpowicz.

 

6.01.1983-

Prymas Józef Glemp został wyniesiony do godności Kardynała, a nasz Proboszcz Romuald Kołakowski został ogłoszonym nowym Kanonikiem Kapituły Warszawskiej.

 

6.03.1983-

W kruchcie górnego kościoła zainstalowano kropielnice z wodą święconą.

 

25.03.1983-

Uroczystymi Nieszporami rozpoczęliśmy Rok Święty.

 

24.04.1983-

Matka Boża w Jasnogórskim obrazie zakończyła nawiedzanie rodzin naszej parafii. Przez trzy lata katolickie rodziny naszej parafii gościły Służebnicę Pańską.

 

16.06.1983-

Ojciec Święty Jan Paweł II w Warszawie. Dostojnego gościa witamy m.in. na terenie parafii podczas przejazdu Papieża ul. Żwirki i Wigury.

 

10.09.1983-

W uroczystościach 300-lecia Odsieczy Wiedeńskiej z udziałem Ojca Świętego w Wiedniu brała udział 60-cio osobowa pielgrzymka z naszej parafii pod przewodnictwem ks.Proboszcza i ks. Stefana Rogulskiego.

 

8.12.1983-

50-lecie profesji Zakonnej S. Agnieszki-dominikanki, która niemal od początku istnienia parafii zajmuje się najuboższymi i zespołem charytatywnym.

 

18.12.1983-

Ślubowanie trzeźwości w parafii w ramach akcji Otrzeźwienia Narodu i przygotowań Adwentowych. Podpisało je 994 osoby.

 

25.12.1983-

Pierwsza Pasterka sprawowana w obu kościołach jednocześnie ze względu na liczny udział parafian.

 

ROK 1983-

Inwestycje w tym roku to : położenie marmurowej posadzki w kaplicy Matki Bożej i dolnej zakrystii, położenie płyty granitowej upamiętniającą pierwszą Świątynię (kaplicę),ustawienie na terenie kościoła figury Serca Pana Jezusa, bramy i furtek ogrodzeniowych oraz tablic ogłoszeniowych i kiosku parafialnego, nowa radiofonizacja.

 

18.09.1984-

Świątynia wzbogaciła się o nowy obraz przedstawiający Św. Stanisława Kostkę. Autorem obrazu jest art. Przemysław Brykalski z Warszawy. (Jego autorstwa jest Droga Krzyżowa w górnym kościele).

 

19.10.1984-

Bolesny cios dla Kościoła – męczeńska śmierć ks. Jerzego Popiełuszki

 

4.11.1984-

W dniu pogrzebu ks. Jerzego zamordowanego przez SB na głos dzwonów zbiegły się tłumnie wierni do kościoła do których przemówił dyżurujący ks. Romuald Kołakowski. Pozostali kapłani byli na pogrzebie.

 

14.11.1984-

Spotkanie młodzieży parafialnej z poetą ks. Janem Twardowskim.

 

10.12.1984-

Nowa inwestycja – rozpoczęcie budowy witraży w górnym kościele – montaż pierwszego w oknie ściany prezbiterium.

 

23.02.1985-

Prace konserwatorskie dachu świątyni – malowanie konstrukcji dachowej.

 

22.05.1985-

Uroczysta Msza Św. z okazji 15-lecia kapłaństwa kursu święconego w 1970 r. z udziałem ks. Prymasa.

 

16.12.1985-

Dyrygentem chóru parafialnego został p. Henryk Krawczuk – dyrygent Operetki Warszawskiej.

 

27.01.1986-

Nabożeństwo Ekumeniczne pod przewodnictwem J. Eks. Ks. Bp. Władysława Miziołka w którym brało udział 7 duchownych z kościołów niekatolickich.

 

15.06.1986-

Msza prymicyjna ks. Grzegorza Wieteska – pierwszego wychowanka parafii. Po Mszy Świętej w dolnym kościele przyjęcie prymicyjne na ponad 350 osób.

 

22.06.1986-

Zamontowano kolejny witraż – dar parafian.

 

21.07.1986-

Malowanie górnego kościoła. Msze Św. przeniesione do kościoła dolnego.

 

26.07.1986-

Wykonano połączenie telefoniczne kablem ziemnym dla plebani, będzie możliwość otrzymania nowych numerów – mamy tylko jeden.

 

31.08.1986-

Parafialny Dzień Kongresu Maryjnego – uroczysta Msza Św. o godz. 1800 z procesją eucharystyczną do pięciu stacji.

 

16.10.1986-

Ks. Józef Michalik pracujący w naszej parafii (1966-67) otrzymał z rąk Ojca Świętego Sakrę Biskupią i został mianowany Ordynariuszem Diecezji Gorzowskiej.

 

10.02.1987-

Kościół górny wzbogacił się o dwa nowe dębowe konfesjonały.

 

26.03.1987-

Nowo wyświęcony Biskup Stanisław Kędziora odprawił w naszej świątyni Mszę Św. dla organistów Archidiecezji Warszawskiej.

 

5.04.1987-

Inauguracja Tygodnia Biblijnego w naszym kościele. Wykład wygłosił ks. Bp Henryk Muszyński.

 

3.05.1987-

Uroczystość Srebrnego Jubileuszu istnienia naszej parafii. W uroczystości wziął udział J. Em. Prymas Józef Glemp.

 

8.06.1987-

III Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny. Tradycyjnie jako parafia witamy Papieża na trasie przejazdu z lotniska (ul. Żwirki i Wigury ). Jest to też dzień rozpoczęcia Kongresu Eucharystycznego.

 

14.06.1987-

Uczestniczymy we Mszy Św. odprawianej przez Piotra naszych czasów na Placu Defilad.

 

15.06.1987-

Żegnamy naszego Papieża na trasie przejazdu na lotnisko.

 

28.06.1987-

Po 25 latach starań zostały zaspokojone potrzeby parafii w zakresie telekomunikacji. Mamy pięć numerów telefonicznych (proboszcz, wikariusze, kancelaria, siostry i kapelan szpitala).

 

13.07.1987-

Renowacja kaplicy Matki Bożej wg projektu art. Jerzego Machaja wykonana przez art. J. Moczydłowskiego. W kaplicy zamontowano pięć kinkietów.

 

2.08.1987-

W kościele górnym zamontowano kolejny witraż.

 

21.08.1987-

W kaplicy Matki Bożej zawieszono na ścianie po obu stronach obrazu, figury patronów Polski –Św. Wojciecha i Św. Stanisława wykonanych przez art. rzeźbiarza Jerzego Machaja z Warszawy.

 

12.09.1987-

Podczas autokarowej pielgrzymki na Jasną Górę został poświęcony obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który od 15.09 b.r. będzie ponownie nawiedzał Rodziny naszej parafii z racji Roku Maryjnego.

 

22.11.1987-

Arcybiskup Bronisław Dąbrowski podczas Bierzmowania dokonał poświęcenia figur w kaplicy Matki Bożej.

 

29.11.1987-

Nasz parafianin Tadeusz  Jarzęcki został odznaczony papieskim medalem „Pro Ecclesia et Pontifice” za 50 –letnią pracę dla Kościoła i szerzenie muzyki religijnej.

 

19.01.1988-

10-lecie zamieszkania na plebanii Sióstr Zakonnych-Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Siostry pracują w parafii od 1.09.1971 r. w: katechezie, kuchni, zakrystii, w akcji charytatywnej, prowadząc grupy oraz przez pewien czas grając na chórze.

 

27.01.1988-

Nabożeństwo Ekumeniczne pod przewodnictwem Biskupa Władysława Miziołka. Wzięło w nim udział 6 duchownych kościołów protestanckich i prawosławnego.

 

12.03.1988-

Został zamontowany ostatni witraż nad Drogą Krzyżową.

 

22-25.03.1988-

Odnowienie Misji Świętych – Przeprowadzili je w stylu ludowym OO. Bernardyni.

 

29.05.1988-

Msza Prymicyjna ks. Andrzeja Kowalskiego.

 

Lipiec 1988-

W ramach wymiany wakacyjnej gościmy w budynkach parafialnych 15 osobową grupę dzieci z parafii Matki Kościoła  w Jastrzębiu Zdroju na koloniach.

 

16.10.1988-

X rocznica wyboru Jana Pawła II. Z tej okazji w parafii odbył się w dniach 16-23 października br. Kongres Różańcowy. Kongres otworzył ks. Bp Zbigniew Kraszewski a zakończył Bp Stanisław Kędziora.

 

18.12.1988

Zbiórka do puszek na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Armenii. Zebrano 630890 zł.-to więcej niż wynosi miesięczna taca ze wszystkich mszy.

 

23.04.1989-

W górnym kościele ufundowano 21 dębowych ław z planowanych 60-ciu oraz założono kolejne witraże.

 

30.04.1989-

Przed świątynią zbiórka podpisów na kandydatów do sejmu i senatu wysuniętych przez „Solidarność”.

 

20.05.1989-

Po raz pierwszy w historii parafii w naszym kościele przyjęło święcenia kapłańskie z rąk J. Eks. ks. Bpa Stanisława Kędziory – trzech naszych parafian: ks. Robert Pękacki i ks. Piotr Gumołowski diakoni seminarium warszawskiego oraz ks. Dariusz Górski ze Zgromadzenia Św. Wincentego Pallotiego z Krakowa. Msze Prymicyjne nowo wyświęceni kapłani odprawili w niedzielę 21.05 br.

 

1.07.1989-

„Święto w Kościele Polskim” – nareszcie wszyscy księża pracujący w duszpasterstwie zostali ubezpieczeni w PZU.

 

30.07.1989-

Jak co roku na wszystkich Mszach parafianie przed miesiącem sierpniem ślubują nie pić alkoholu ani nim nie częstować. (W 1988 roku  w Polsce wypito alkoholu za sumę 1 biliona 70 miliardów złotych i ponad 170 milionów dolarów z Pewex-u, nie licząc tzw. własnej produkcji).

 

1.09.1989-

50 rocznica wybuchu II Wojny Światowej – dzień modlitw, postu i jałmużny. W parafii całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Mszą Św. o godz. 2300 w intencji ofiar poległych i pomordowanych na Wschodzie i Zachodzie.

 

17.09.1989-

50 rocznica agresji Armii Czerwonej na Polskę – pamiętaliśmy w modlitwie za pomordowanych, szczególnie ofiar Katynia …

 

8.12.1989-

10 rocznica konsekracji naszej świątyni. Delegacja parafian udała się do grobu Prymasa Tysiąclecia – konsekratora naszego kościoła, gdzie złożyła kwiaty i modliła się o beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Wyszyńskiego.

 

3.05.1990-

Pierwsza „majówka nad stawikiem” podczas której ks. Proboszcz poświęcił figurę Matki Bożej dla upamiętnienia przywróconego Święta 3 Maja. Ks. Jan Sochala (wikariusz) wygłosił patriotyczne kazanie.

 

13.05.1990-

Przy zbiegu ulic Racławickiej i Żwirki i Wigury została postawiona i poświęcona figura Matki Bożej Fatimskiej ufundowana przez kapelana szpitala z Banach ks. Stefana Roguskiego. Na cokole pod figurą umieszczono napis „Totus Tuus 1997, 1984,1987”lata pielgrzymek papieskich do Polski.

   

21.05.1990-

Kolejne 32 dębowe ławy przybyły górnemu kościołowi (koszt jednej – 1500000 zł.)

 

31.05.1990-

W Święto Nawiedzenia NMP została poświęcona kolejna figura Matki Bożej (z Lourdes) wzniesiona przy skrzyżowaniu ul. Pruszkowskiej i Mołdawskiej. W miejscu, gdzie do 1963 roku stał drewniany krzyż usunięty pod osłoną nocy przez ówczesne władze i milicję.

 

14.06.1990-

Podczas procesji Bożego Ciała urwało się serce dzwonu „Romuald”. Nikt nie ucierpiał.

 

1.09.1990-

Od września nauka religii powróciła do szkół i przedszkoli. Jedynie dzieci nie chodzące do przedszkola mają nadal katechezę przy parafii.

 

5.09.1990-

Zamontowano kolejne witraże.

 

23.01.1991-

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej w intencji uchwalenia przez Sejm w dn. 25.01. br. Ustawy o prawnej ochronie dziecka poczętego.

 

30.01.1991-

Nabożeństwo Ekumeniczne pod przewodnictwem ks. Bp. Władysława Miziołka.

 

8.03.1991-

Parafianin art. plastyk Lisowski ofiarował wyrzeźbiony przez siebie krzyż procesyjny.

 

2.05.1991-

Odpust parafialny i 70-lecie istnienia Liceum Ogólnokształcącego im. ks. H. Kołłątaja mieszczącego się na terenie parafii. Pierwszy raz w powojennej historii na Mszy Św. o godz. 900 była cała szkoła z pocztem sztandarowym. O godz. 1900 głównym uroczystością odpustowym przewodniczył J. Eks. Bp. Władysław Miziołek.

 

1.06.1991-

IV pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny. O godz. 1100 w chwili przylotu Papieża we wszystkich kościołach, również w naszym biły dzwony na znak radości.

 

8-9.06.1991-

Dni pobytu Piotra naszych czasów w Warszawie. Tradycyjnie witaliśmy i żegnaliśmy Ojca Świętego na trasie przejazdu, byliśmy obecni na Mszy Św. na Agrykoli.

 

13-15.08.1991-

Papież Jan Paweł II drugi raz jest obecny w Polsce z racji Światowego Dni Młodych na Jasnej Górze.

 

12-13.19.1991-

Wizytacja Kanoniczna parafii dokonana przez ks. Bp. Stanisława Kędziorę.

 

20.10.1991-

Zbiórka na pomoc dla Chorwacji ogarniętej wojną domową. Zebrano 4500000 zł.

 

2.02.1992-

Nabożeństwo Ekumeniczne pod przewodnictwem ks. Bp. Władysława Miziołka i ks. Bp. Tadeusza Majewskiego – zwierzchnika Kościoła Polsko- Katolickiego.

 

28.06.1992-

Do pracy w parafii zostaje skierowany jako tzw. I-szy wikariusz ks. Jerzy Siedlecki.

 

24.10.1992-

Zakończono prace montażowe witraży w górnym kościele wg. projektu Marii i Jerzego Skąpskich z Krakowa a wykonanych Annę i Ireneusza Zarzyckich z Krakowa. Inwestycja trwała osiem lat.

 

25.10.1992-

J. Eks. Bp. Marian Duś w 13 rocznicę poświęcenia kościoła dokonał uroczystego poświęcenia witraży.

 

18.03-3.04.1993-

Ks. Prałat Romuald Kołakowski przebywa w szpitalu – poddany operacji serca.

 

23.05.1993-

Msza prymicyjna parafianina ks. Leszka Zuchmańskiego.

 

3.08.1993-

Kaplica Matki Bożej po odnowieniu jej w lipcu wzbogaca się o nowy obraz Św. Antoniego a prezbiterium w kościele górnym o nowe dębowe siedziska.

 

29.08.1993-

Na miejsce schorowanego ks. Prałata Romualda Kołakowskiego / który pozostaje w parafii/ Proboszczem zostaje ks. Jerzy Siedlecki. Ingresu nowego proboszcza dokonał na Mszy Św. o godzinie 1230 Dziekan Dekanatu Ochockiego ks. Władysław Nowicki.

 

11.11.1993-

W kościele dolnym zostaje wmurowana i poświęcona tablica pamiątkowa Związku Sybiraków.

 

Luty 1993-

Kościół otrzymuje nowe nagłośnienie.

 

14.03.1995-

Uroczysta Msza Św. z udziałem byłych więźniów z Dachau pod przewodnictwem Abp. Kazimierza Majdańskiego i Abp. Bronisława Dąbrowskiego.

 

20.03.1995-

Rozpoczęcie nowej inwestycji – budowa organów.

 

11.06.1995-

Msza prymicyjna kolejnego parafianina O. Alarda – Krzysztofa Maliszewskiego – franciszkanina.

 

14.01.1996-

W parafii powstaje nowa grupa – Akcja Katolicka.

 

24.08.1996-

Siostry franciszkanki z naszej parafii – S. Daria i S. Klaudia składają śluby wieczyste w Orliku.

 

16.09.1996-

Akcja Katolicka w naszej parafii rozpoczyna statutową działalność i wybiera swoje władze pod patronatem ks. Proboszcza Jerzego Siedleckiego.

 

3.10.1996-

Parafię nawiedza długo oczekiwany Gość – figura Matki Bożej Fatimskiej. Uroczystością przewodniczy J. Eks. Ks. Bp Marian Duś.

 

19.10.1996-

Zakończenie budowy nowych organów. Organy dla parafii wybudowała firma Truszczyński z Radości  k. Warszawy. Są to organy koncertowe o trakturze mechanicznej, posiadają 25 głosów, mają ok. 2000 piszczałek – ufundowanych przez parafian. Instytut intonował – Mirosław Jakubowski.

 

15.12.1996-

Z okazji 40-stolecia kapłaństwa ks. Prałata Romualda Kołakowskiego, parafianie przekazują jako dar nowo wybudowane organy, poświęcone przez Ks. Prymasa Józefa Kard. Glempa.

 

12/13.04.1997-

Wizytacja Kanoniczna parafii, którą dokonał Ks. Bp. Marian Duś.

 

1.05.1997-

35-lecie parafii. Uroczystością przewodniczył J. Eks. Ks. Bp. Władysław Miziołek.

 

2.08.1997-

Nasza parafianka S. Daniela – Agata Jakubowska, złożyła śluby wieczyste w Zgromadzeniu Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie.

 

Czerwiec 1998-

Początek nowej inwestycji w parafii – budowa budynku gospodarczego, garaży i śmietnika.

 

6.07.1998-

Rozpoczęcie prac przy modernizacji węzła ciepłowniczego.

 

16.08.1998-

Uroczystości związane z 70-tą rocznicą urodzin ks. Prałata Kołakowskiego.

 

31.12.1998-

Zakończenie roku kalendarzowego – w uroczystej Mszy Św. wzięli udział J. Km. Ks. Prymas i J. Eks. Bp. Piotr Jarecki.

 

2.05.1998-

Odpust parafialny, głównej Mszy Św. o godz. 1315 przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Prof. Waldemar Chrostowski. O godz. 2000 na polach wilanowskich ks. Prymas Józef Kard. Glemp poświęcił krzyż i plac pod budowę Świątyni Świętej Bożej Opaczności.

 

5-17.06.1999-

Pielgrzymka Ojca Świętego do Polski. W dniach 10-14.06 br. Papież jest obecny w Warszawie. Główna Msza Św. odbywa się 13 czerwca br. o godz. 1000 na pl. Piłsudskiego./tradycyjnie jako parafia witaliśmy i żegnaliśmy Ojca Świętego przy ul. Żwirki i Wigury/.

 

20.09.1999-

Zmiana chodnika wokół kościoła na kostkę. Inwestycja trwała do 13.11 br.( koszt ok. 19 tyś zł.)

 

8-9.10.1999-

Parafię nawiedził obraz Jezusa Miłosiernego. Uroczystej Mszy Św. o godz. 1900 w dn. 8.10.br. przewodniczył ks. Biskup Marian Duś.

 

4-11.11.1999-

W parafii odbyły się modlitwy „Jerycho 2000”.

 

8.12.1999-

20 rocznica konsekracji naszego kościoła i 43 rocznica święceń kapłańskich ks. Prałata Romualda Kołakowskiego.

 

24.12.1999-

Ks. Proboszcz Jerzy Siedlecki został włączony w poczet kanoników honorowych Kapituły Wilanowskiej a ks. Stefan Rogulski odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.

 

31.12.1999-

Zakończenie roku i tysiąclecia modlitwą o pokój o godz. 2300 przez młodzież Taize którą gościliśmy w ostatnich dniach 1999 roku i pierwszych 2000 w naszych rodzinach.