Litania do Bożej Opatrzności


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z Nieba, Boże,    zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże -  zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże -   zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże -  zmiłuj się nad nami.

Święta Boża Opatrzności  czuwająca nad nami,

- bądź uwielbiona, czczona  i czuwająca nad nami. Św. B. Op. czuwająca nad każdym człowiekiem od chwili jego stworzenia.

- Św. B. Op. obdarzająca ludzkość hojniej niż na to ona zasługuje,

- Św. B. Op. zapewniająca nas o Swojej Opiece nad nami,

- Św. B. Op. dbająca o właściwy rozwój naszego ducha,

- Św. B. Op. dbająca o nasze wszystkie potrzeby materialne,

- Św. B. Op.  obdarzającą nas mądrością Ducha Świętego,

- Św. B. Op.  obdarzającą nas darami Bożymi,

- Św. B. Op.  obdarzającą nas łaską głębokiej wiary,

- Św. B. Op.  obdarzającą nas łaską pokory i czystości,

- Św. B. Op.  obdarzającą nas łaską świętej cierpliwości,

- Św. B. Op.  obdarzającą nas łaską skruchy i żalu,

- Św. B. Op.  obdarzającą nas łaską skruchy i żalu agonalnego,

- Św. B. Op.  obdarzającą nas łaską wytrwałości w dobrym,

- Św. B. Op.  obdarzającą nas łaską wstrzemięźliwości od złego,

- Św. B. Op.  ofiarowująca nam zawsze niezbędne wsparcie,

- Św. B. Op.  działająca przez Patriarchów,

- Św. B. Op.  działająca przez Proroków wszystkich czasów,

- Św. B. Op.  działająca przez Apostołów wszystkich czasów i wieków,

- Św. B. Op.  działająca przez Kościół Święty,

- Św. B. Op.  działająca przez Hierarchię Kościoła Świętego,

- Św. B. Op.  działająca przez Kapłanów Kościoła Świętego,

- Św. B. Op.  działająca przez lud wierny,

- Św. B. Op.  działająca przez wybranych wszystkich czasów i wieków,

- Św. B. Op.  działająca przez dusze, które na to pozwalają,

- Św. B. Op.  działająca we wszystkich czasach i wiekach,-

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Boża Opatrzności. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, Boża Opatrzności. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Boża Opatrzności.

P. – Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.