Katechezy Jana Pawła II o Opatrzności Bożej

W dzisiejszej katechezie kontynuujemy temat Opatrzności Bożej.Bóg powołał z nicości do istnienia wszystko, co zaistniało poza Nim. Na tym jednakże akt stwórczy Boga się nie kończy. To, co powstało z nicości, pozostawione sobie samemu wróciłoby do nicości, gdyby nie było podtrzymywane w istnieniu przez Stwórcę. W istocie Bóg, który stworzył wszechświat, stwarza go w dalszym ciągu podtrzymując jego istnienie. To podtrzymywanie jest ciągłym stwarzaniem (conservatio est continua creatio).

http://www.apostol.pl/janpawelii/katechezy/bog-ojciec-opatrznosc-boza


Boża Opatrzność i zaufanie Bogu  
 
Stoimy w progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Patrząc w przyszłość zadajemy sobie pytanie: co nas czeka, ku czemu zmierza historia? Czasami w naszych sercach budzi się lęk. Przemoc, terroryzm, eksperymenty genetyczne, aborcja, eutanazja – takie zjawiska budzą niepokój.

http://www.katolik.pl/boza-opatrznosc-i-zaufanie-bogu,22472,416,cz.html?s=1

 

Opatrzność Boża a zło na świecie

Zło fizyczne w inny sposób podlega Opatrzności niż, zło moralne. Zło fizyczne bowiem nie tylko opatrzność dopuszcza, ale postanawia. Ponieważ porządek ustanowiony przez Boga jest tego rodzaju, że jedna rzecz służy innej do jej np. utrzymania przy istnieniu, albo, że jedna przez drugą zostaje zmieniona, np. śnieg taje w promieniach słońca. Z natury rzeczy wynika, że wszystko wcześniej, czy później ulega zmianie.

http://www.katolik.pl/opatrznosci-boza-a-zlo-na-swiecie,144,416,cz.html


Boża Opatrzność a sprawy materialne (O.Jacek Salij)

Jest takie powiedzenie: Pan Bóg daje dzieci, da i na dzieci. Czy można sobie wyobrazić, żeby ktoś mówił to na serio? Czy faktycznie są to słowa prawdziwej wiary? Chyba bardziej świadczą one o nieodpowiedzialnej niefrasobliwości! A może istotnie ktoś może mieć wiarę tak wielką, że wpływa ona nawet na jego sytuację materialną?

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/szukajacym_drogi/opatrznosc_materialnie.html

 

Pedagogika Bożej Opatrzności 

Bóg, jako kochający Ojciec, czuwa nad całym stworzeniem i wszystkim kieruje. Dzięki temu możemy ufnie spoglądać w przyszłość, nawet jeśli rodzi ona nasze obawy. Zdarza się nam wystawiać Opatrzność na próbę, ale to się zawsze źle kończy. Najlepszą postawą wobec Bożej Opatrzności jest wierność, która jest również sprawdzianem miłości.

http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/powtorka_z_katechizmu/pedagogika_bozej_opatrznosci.html


Opatrzności Boża, czuwaj nad nami!

Coraz rzadziej można spotkać w nowo wydawanych książeczkach do nabożeństwa jakąś modlitwę do Bożej Opatrzności. Sama nazwa często odbierana jest jako staroświecka, a katechizmowa nauka o Opatrzności nierzadko bywa nawet odrzucana. A przecież Opatrzność Boża to odwieczna wola Boża, kierowana przez Stwórcę do każdego człowieka. Święta wola Boża jest największym dobrem spośród wszystkich innych dóbr, bowiem Bóg pragnie zawsze dla człowieka tylko tego, co dlań najlepsze.

http://www.psj.net.pl/?0407,artykul,OpatrznoscBoza