WSZYSTKIM PARAFIANOM I PRZYJACIOŁOM OPATRZNOŚCI BOŻEJ
SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEJ DZIECINY,
POKOJU I RADOŚCI
ORAZ
WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI
NA CAŁY NADCHODZĄCY NOWY ROK 2019!

Duszpasterze i Siostry