K. Romuald Kołakowski długoletni proboszcz i budowniczy parafii Opatrzności Bożej, jako kapłan Archidiecezji Warszawskiej ofiarował Jej swoje 49 lat z 77 jakie przeżył.

Jak wspomina ks. Romuald w swoim testamencie: „8 XII 1956 r. w Katedrze Św. Jana przyjąłem z rąk Ordynariusza /ks. Kard. Wyszyńskiego/ - Prezbiterat.

Podczas święceń Szafarz powiedział: Posyłam was, jak owce między wilki.” Te słowa Prymasa Tysiąclecia spełniły się dosłownie w życiu i posłudze duszpasterskiej ks. Kołakowskiego, którego pierwsze lata kapłaństwa i probostwa przypadły na czas Polski komunistycznej. Lata w których przeżywał swoje „bolesne tajemnice” życia. Jak określił ks. Romuald pierwsze lata posługi na Ochocie i Rakowcu, gdzie przybywa 1 października 1960 roku jako wikariusz parafii N.M.P. Królowej Świata.

więcej: http://www.opatrznoscboza.waw.pl/ks-romuald-kolakowski/69-ojciec-parafii