„Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie” Ojciec Święty Jan Paweł II do młodzieży - 22 kwietnia 1984.

Począwszy od Niedzieli Palmowej 2014 roku, kiedy na Placu Św. Piotra w Rzymie symbole ŚDM, Krzyż i ikona matki Bożej Salus Populi Romani młodzież z Brazylii przekazała młodym Polakom – rozpoczęła się peregrynacja symboli ŚDM po naszym kraju. Ostatnio, były u nas w roku 2010, z okazji 25-lecia ŚDM i w ciągu dwóch miesięcy odwiedziły wówczas 39 diecezji.

Peregrynacja symboli ŚDM jest jednym z najważniejszych elementów przygotowania kraju - gospodarza do Światowych Dni Młodzieży. Symbole pielgrzymują od diecezji do diecezji, od miasta do miasta; odwiedzają kościoły i więzienia, szkoły i szpitale. Młodzi i starsi na własnych ramionach noszą Krzyż i ikonę po ulicach, adorują je na placach i z wielką czcią całują, niczym relikwie.

W poniedziałek, 14 kwietnia 2014, prosto z Rzymu, symbole przyjechały do Polski. Przywieźli je przedstawiciele młodych z całego kraju, a wśród nich najliczniejsza delegacja z diecezji poznańskiej, która jako pierwsza gościła symbole ŚDM. Po odwiedzeniu diecezji poznańskiej, kaliskiej, włocławskiej, warszawsko-praskiej i siedleckiej, Krzyż i Ikona peregrynują po krajach naszych sąsiadów.

Od 29 czerwca 2014 roku odwiedziły kolejno Białoruś, Litwę, Łotwę, Rosję, Ukrainę, Mołdawię, Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy. Do Polski symbole wróciły 14 grudnia 2014 roku i pozostaną już u nas do Światowych Dni Młodzieży.

Peregrynacja po diecezjach zakończy się w diecezji krakowskiej. Krzyż i ikona Matki Bożej obecne będą podczas wszystkich wydarzeń centralnych, a następnie powędrują dalej, do innych miejsc, a w końcu trafią do kraju, który gościć będzie kolejne Światowe Dni Młodzieży. I tak – miejmy nadzieję – pozostanie na zawsze. (źródło: http://www.krakow2016.com/)

Najbliższe dni przynoszą nam kilka możliwości włączenia się w modlitwę za Światowe Dni Młodzieży:

- W czwartek 29 października zapraszamy na uroczystą mszę św. o godz. 19:00 do parafii św. Jakuba na pl. Narutowicza, w której uczestniczyć będą delegacje całego Dekanatu Ochockiego. Po niej rozpocznie się czuwanie całonocne pod krzyżem i ikoną Matki Bożej - symbolami ŚDM.

- Nasza parafia ma wyznaczoną swoją godzinę czuwania od 4:00 do 5:00 (30 października) i wszystkich parafian serdecznie na nią zapraszamy!

- W piątek 30 października będziemy mieli również tę wyjątkową okazję goszczenia w naszym kościele przez 3 godziny (od 12:00 do 15:00) symboli Światowych Dni Młodzieży.

Zapraszamy szczególnie młodzież naszych gimnazjów i liceum, wraz z katechetami i opiekunami na chwilę modlitwy pod krzyżem, przed którym od wielu lat młodzież całego świata zawierzała Jezusowi swoją przyszłość i swoje nadzieje.

- Kolejną okazją będzie msza św. na zakończenie peregrynacji symboli ŚDM w archikatedrze warszawskiej, która odbędzie się we wtorek 3 listopada o godz. 19:00.

Ks. Kardynał zaprasza na nią wszystkich diecezjan i przedstawicieli wszystkich parafii wraz ze swoimi duszpasterzami. Włączmy się w duchowe przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. W tych dniach, w odpowiednim dla siebie czasie, każdy kto tylko tego będzie chciał, może przyjść i pomodlić się w intencji młodzieży, która przybędzie do Polski na ŚDM.

Polecajmy szczególnie tych, którzy z różnych stron świata przybędą do naszej parafii, rodziny, które będą gościły młodzież w swoich mieszkaniach oraz wszystkich wolontariuszy i organizatorów zaangażowanych w to dzieło.