Akcja Katolicka przy Parafii Opatrzności Bożej w Warszawie powstała w listopadzie 1995 r. na podstawie wytycznych Ks. Józefa Kardynała Glempa Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Prymasa Polski, zawartych w dekrecie Nr 1119/95/P z dnia 12.04.1995 r., powołującego Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej i rozpoczęła swą działalność w formie „Parafialnego Ogniska Akcji Katolickiej”.

 

Nasza grupa parafialna spotyka się w kaplicy Matki Bożej w piąty wtorek miesiąca, a jeśli go nie ma w danym miesiącu, to w czwarty po Mszy św. wieczornej. Modlimy się za zmarłych, którzy potrzebują naszej pomocy. Wcześniej uczestniczymy również w Mszy św. zamawianej przez członków wspólnoty w intencji dusz czyśćcowych.

 

Dla kogo jest Wspólnota Bielenek?
Bielanką może zostać każda dziewczynka, która przystapiła do I Komunii Świętej. Nasza wspólnota skierowana jest głównie dla dziewcząt ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, choć bywają przypadki, gdy bielankami są małe dziewczynki uczęszczające do przedszkola.

 

Najważniejsze daty i wydarzenia z historii chóru: 1962 - powstanie zespołu śpiewaczego, grupa 14 pań rozpoczyna regularne próby śpiewu dwa razy w tygodniu. Pierwszą organistką przy parafii a tym samym i dyrygentką powstałego zespołu śpiewaczego zostaje pani Kamińska. 2008 - początek procesu odnowy chóru, wezwanie nowego proboszcza ks. Tadeusza Aleksandrowicza do wsparcia chóru podczas liturgii Triduum Pashalnego, które niczym ziarno trafia na dobry grunt. 

 

Czciciele Bożego Miłosierdzia uczestniczą w nowennie do Bożego Miłosierdzia, a następnie we Mszy św. odprawianej również w naszych intencjach. Spotykamy się w każdy drugi wtorek miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy Matki Bożej. Modlimy się w naszych potrzebach zarówno duchowych jak i dotyczących wydarzeń dnia codziennego i dziękujemy Panu Bogu za Jego dobroć i miłosierdzie. 

 

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy Matki Bożej. Wcześniej uczestniczą we Mszy Św. polecając intencje własne. W czasie spotkania, w łączności ze św. Michałem Archaniołem i z wszystkimi Chórami Aniołów, modlą się w intencjach całego Kościoła i swoich osobistych w koronce do Dziewięciu Chórów Anielskich. 

 

Raz w miesiącu, każdego 25, o godz. 17.00 w kaplicy Matki Bożej członkowie grupy gromadzą się na modlitwie różańcowej w intencji Bożego pokoju w sercach na całym świecie i w intencjach Matki Bożej.Program wspólnej modlitwy jest następujący: godz. 17.00-18.30 trzy części różańca św. w kaplicy, godz. 18.30 jedna część różańca św. w kościele, godz. 19.00 Msza św. 

 

Radio Maryja  to katolicka i całkowicie polska rozgłośnia radiowa. Radio Maryja zaczęło nadawać 8 grudnia 1991 w Toruniu dzięki inicjatywie księży ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela zwanych popularnie redemptorystami (ks. T. Rydzyk). Jest rozgłośnią katolicką o największym zasięgu w Polsce, dziś sygnał jest przekazwyany do Europy oraz Ameryki Północnej. Inne inicjatywy wyrosłe z Radia Maryja to Nasz dzienik, Telewizja Trwam, Fundacja Lux Veritatis roaz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Więcej o Radiu Maryja:http://www.radiomaryja.pl/

 

W Naszej Parafii Legion Maryji istnieje jako Wspólnota członków pomocniczych. Spotykamy się w II sobotę każdego miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. 

LEKTORIUM Parafii Opatrzności Bożej

Po dłuższej przerwie w dniu 31.10.2010r. wznowiła działalność biblioteka parafialna- obecnie nazwana Lektorium.

Lektorium (z łaciny - sala przeznaczona do czytania) to miejsce, w którym zgromadzono przez lata istnienia naszej Parafii wiele książek. Znajduje się na poziomie dolnego kościoła- zejście schodami pod Krzyżem.

 

Spotkania dla kandydatów na ministrantów w każdą sobotę o godz. 10:00, zaś dla ministrantów w sobotę o godz. 11:00. Ministranci i kandydaci na ministrantów służą do mszy św. w każdą niedzielę, jak również przychodzą na swoje dyżury w dni powszednie. W ramach integracji naszej wspólnoty organizujemy mecze piłki nożnej, turnieje ping ponga, różne wyjazdy (zimowe i letnie) oraz wycieczki rowerowe.

 

W męskiej wspólnocie dzielimy się naszą wiarą, historią poznania i działania Boga w naszym życiu. Trwamy razem na modlitwie i pomagamy w trudnościach. Należymy do ogólnopolskiego ruchu Mężczyzn Świętego Józefa obecnego w całej Polsce (http://mezczyzni.net) Formujemy się na podstawie planu formacyjnego zawartego w książce Drogowskazy (http://mezczyzni.net/main/mae-mskie-grupy/103-drogowskazy). Nadaje ona tematykę i rytm dzielenia się naszymi zmaganiami codziennego życia z Bogiem i wracania do Niego. .

 

Parafialny Zespół Caritas w oparciu o cnoty miłości i miłosierdzia stara się nieść pomoc wszystkim osobom potrzebującym z terenu parafii.

Podstawowa działalność Zespołu to działalność charytatywna związana z bezpośrednią opieką nad osobami starszymi, ubogimi rodzinami, w szczególności wielodzietnymi oraz osobami samotnymi i chorymi. Zespół wspiera starszych i chorych odwiedzając ich w domach, pomaga w załatwieniu świadczeń i usług pomocowych, pełni funkcje doracze i informacyjne związane z dostępną pomocą systemową (w ramach OPS i MOPR). .

Spotkania wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca skupione są wokół modlitwy uwielbienia, rozważania Słowa Bożego i dzielenia się doświadczeniem Boga w naszym życiu.

Naszym celem jest ewangelizacja, również poprzez rozwijanie naszej wiary, abyśmy mogli świadczyć o Chrystusie nie tylko słowami, ale również życiem. Korzystamy ze stałej formacji, złożonej z codziennych medytacji nad Słowem Bożym.

 

W każdą niedzielę o godz. 12:00  w dolnym kościele śpiewamy i gramy na Mszy świętej z udziałem dzieci. Św Augustyn doktor kościoła powiedział, że, "Kto śpiewa dwa razy się modli", więc my wzięliśmy to sobie do serca i zapraszamy wszystkich chętnych. Próby odbywają się w każdy czwartek w godz. 17:45 - 19:00 w sali św. Maksymiliana (dolny kościół). Zaś kto chce grać na gitarze na Mszy świętej i przy ognisku to może nauczyć się gry u księdza Areka. Lekcje gry na gitarze odbywają się w każdy czwartek o godz. 19.05 do sali św. Maksymiliana.

 

Schola młodzieżowa POKÓJ I DOBRO istnieje w naszej parafii od zawsze. Na przestrzeni lat zmieniali się jej opiekunowie oraz skład, jednak duch rozśpiewanej młodzieży pozostał do dziś. Nasza schola jest zróżnicowana wiekowo, są zarówno studenci jak i gimnazjaliści, a nawet uczniowie szkół podstawowych. Nasze spotkania ubogacamy nie tylko śpiewem, ale i modlitwą Liturgii Godzin oraz spotkaniami przy wspólnym stole. 

 

Członkowie Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej Śmierci gromadzą się w każdy trzeci wtorek miesiąca, uczestniczą we Mszy św. wieczornej modląc się w pięknej i nie często spotykanej intencji: "o łaskę szczęśliwej i świętej w oczach Bożych śmierci i odpuszczenie pokuty czyśćcowej dla ofiarodawców ze SADŚ". Po Mszy św. członkowie wspólnoty gromadzą się na modlitwie rozważając - różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej - w intencji członków SADŚ.

 Czym jest Stowarzyszenie Żywego Różańca?

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół oraz odpowiedzialności za świat otaczają swoją modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Czciciele Żywego Różańca modlą się także za tych, którzy są wskazani przez Papieża. Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot w Lionie w 1826 r. jest najbardziej popularną wspólnotą różańcową. Bardzo szybko rozpowszechnił się w całej Europie, w tym także w Polsce. Koła Żywego Różańca istnieją prawie w każdej polskiej parafii. 

 

Organizacja patriotyczna, kontynuująca tradycje wielu pokoleń zesłańców syberyjskich carskich i sowieckich, powstał w 1928 r. i działał do września 1939 r., kiedy to działalność została przerwana. Reaktywacja Związku nastąpiła w 1988 r. Koło Sybiraków Warszawa Ochota powstało 26 września 1989 r., powołane Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Warszawie.

 

Wspólnota FZŚ jest jedną z najstarszych w parafii i istnieje od 1962 roku. Swoją posługę pod hasłem "Pokój i dobro" relizuje angażując się w inicjatywy parafialne i ogólnopolskie. Wspólnota regularnie pielgrzymuje do Niepokalanowa w intencji trzeźwości narodu i bierze udział w ogólnokrajowej pielgrzymce FZŚ do Częstochowy czy modli się o pokój. W pierwsze czwartki miesiąca adorujemy Najświętszy Sakrament w kaplicy szpitala przy ul. Banacha w uzgodnieniu z ks. Jackiem Wardęskim, kapelanem tego szpitala, a jednocześnie asystentem naszej wspólnoty.

Podkategorie