Liturgiczną Służbę Ołtarza w naszej parafii stanowią starsi panowie służący do mszy św., nadzwyczajni szafarze eucharystii, lektorzy i ministranci. Grupą szafarzy opiekuje się Ksiądz Proboszcz, zaś nad formacją ministrantów czuwa ks. Radosław.

Spotkania formacyjne dla starszych panów służących do mszy św. oraz nadzwyczajnych szafarzy eucharystii odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 19:00.

Spotkania dla kandydatów na ministrantów w każdą sobotę o godz. 10:00, zaś dla ministrantów w sobotę o godz. 11:00. Ministranci i kandydaci na ministrantów służą do mszy św. w każdą niedzielę, jak również przychodzą na swoje dyżury w dni powszednie.

W ramach integracji naszej wspólnoty organizujemy mecze piłki nożnej, turnieje ping ponga, różne wyjazdy (zimowe i letnie) oraz wycieczki rowerowe.

Priorytetem w posłudze ministranta jest jego sumienność w wypełnianiu obowiązków związanych z liturgią, życie modlitwą i częste przystępowanie do sakramentów świętych. Kandydaci przygotowują się do tej posługi przez rok czasu. Na spotkaniach formacyjnych zdobywają podstawową wiedzę liturgiczną, poznają różne funkcje ministranckie, poznają swoją parafię. Okres przygotowawczy kończy się uroczystą promocją, kiedy kandydat podczas mszy św. otrzymuje strój liturgiczny: białą komżę, sutanelę i pelerynkę.

Chłopców, którzy przystąpili do I Komunii świętej, a także uczniów klasy IV, V i VI zapraszam na sobotnie spotkania dla kandydatów. W całej formacji ministranckiej ważną rolę odgrywają rodzice, którzy wspierają swoich synów w podejmowanych przez nich obowiązkach i zadaniach. Pomagają dzieciom w sumiennych wypełnianiu zadań, przypominają również o potrzebie systematycznego korzystania z sakramentów świętych.