Schola dziecięca i nie tylko...

śpiewa, jak może i potrafi. Spotyka się, środę o godz. 17.00 i ćwiczy przez 45 minut, a nieraz nawet dłużej. Z mocą Bożą nasza mała wspólnota podtrzymuje śpiew na Mszy św. w dziele w dolnym kościele.

Staramy się wczuwać w rok liturgiczny i wyzwania duszpasterskie. Razem się modlimy, razem też ćwiczymy, dużo u się dzieje, jak ktoś nie tak zapieje. ..

Czekamy i na Ciebie, ponieważ chcemy razem wielbić Boga w kościele Opatrzności Bożej i w niebie!