Franciszkański Zakon Świeckich przy naszej parafii istnieje od 1962 r. Został założony przez Leokadię Lewicką, pierwszą przełożoną, za zgodą i poleceniem ks. proboszcza Romualda Kołakowskiego.

Wspólnota od początku swojego istnienia bierze udział w życiu parafii przez modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu. Po wyborze na papieża ]ana Pawła II każdego 16. dnia miesiąca nasza wspólnota brała udział w adoracji przez modlitwę różańcową, uczestniczyliśmy również w adoracjach wielkopostnych i procesjach eucharystycznych.

We wczesnych latach 90. członkowie FZŚ odwiedzali chorych z naszej parafii oraz organizowali wieczerze wigilijne dla chorych i samotnych w prywatnym mieszkaniu franciszkanki świeckiej, s. Marii Wojciechowskiej. W pracach pomagał br. Grzegorz Nałęcz-]awecki, zaś wsparcie finansowe zapewniła s. Agnieszka, dominikanka.

3 kwietna 1993 r. staraniem s. Barbary Wójcik i s. Ewy Piechal odbył się chrzest czwórki dzieci jednej z rodzin na Rakowcu: najstarsza dziewczynka była w czwartej klasie szkoły podstawowej a najmłodsze w zerówce. Chrztu udzielił ks. proboszcz Jerzy Siedlecki, który także zorganizował agapę w sali stołówki parafialnej. Rodzicami chrzestnymi zostali: s. przełożona FZŚ Barbara Wójcik i pan Józef Adamczyk, s. Ewa Piechal FZŚ i pan Janusz Wrzosek, a także dwóch wnuków s. Ewy Stefaniak, poprzedniej przełożonej naszej wspólnoty. Dzięki przyjęciu sakramentu chrztu św. najstarsza z dziewczynek i młodszy o dwa lata chłopiec mogli przystąpić do I Komunii Św. Siostra Barbara Wójcik dwa razy wysłała całą czwórkę dzieci z tej rodziny na kolonie letnie organizowane przez Ojców Kapucynów z ul. Miodowej w Warszawie.

Każdego roku członkowie wspólnoty pielgrzymują do Niepokalanowa w intencji trzeźwości narodu. Pielgrzymowanie to zapoczątkował ks. Stefan Roguski, ówczesny asystent FZŚ. Co roku wspólnota uczestniczy w ogólnokrajowej pielgrzymce FZŚ do Częstochowy w lipcu, zaś w październiku w modlitwach o pokój w parafii św. Antoniego w Warszawie. W pierwsze czwartki miesiąca wspólnota adoruje wystawiony Przenajświętszy Sakrament w kaplicy szpitala przy ul. Banacha w uzgodnieniu z ks. Jackiem Wardęskim, kapelanem tego szpitala, a jednocześnie asystentem naszej wspólnoty.

Z franciszkańskim pozdrowieniem "Pokój i Dobro"

s.Maria Teodorowicz (przełożona) 

źródło: 50 lat Wspólnoty Parafialnej Opatrzności Bożej na Rakowcu w Warszawie 1962 - 2012 pod red.Elżbiety Mycielskiej - Dowgiałło, Warszawa 2012

Franciszkański Zakon Świeckich (poprzednie nazwy: Bracia i Siostry od Pokuty, III Zakon Św. Franciszka)

Zasady życia franciszkanów świeckich

REGUŁĄ życia franciszkanów Świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez: kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa "nawróceniem", oczyszczanie serca za złych skłonności, żądzy posiadania i panowania, budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji, walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa, niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu, żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową, czynienie miłosierdzia jak; bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Patronka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce

Patronką FZŚ w Polsce jest błogosławiona Aniela Salawa. Urodziła się 9.IX.1881 r. w Sieprawiu koło Krakowa. W 1897 r. przyjechała do Krakowa w poszukiwaniu pracy. Jako służąca wykazała się wielkim i umiłowaniem pracy i wypełnienia powierzonych obowiązków, często trudnych i niewdzięcznych. W 1900 r. zapisała się do Stowarzyszenia Sług Katolickich św. Zyty. Zachwycona duchowością św. Franciszka w 1912 roku wstąpiła do III Zakonu Franciszkańskiego przy Bazylice Św. Franciszka w Krakowie. Zmarła 12 marca 1922 r. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował ją w Krakowie w dniu 13 sierpnia 1991 r. Patronką FZŚ została wybrana na Kapitule Narodowej w 1992 r.

Bliższe informacje na temat Franciszkańskiego Zakonu Świeckich można otrzymać w klasztorach franciszkańskich, na stronie internetowej  www.fzs.info.pl

źródło: www.fzs.info.pl