Zespół został stworzony przez pierwszego proboszcza parafii ks. Romualda Kołakowskiego, początkowo jako Zespół Charytatywny, a w 1990 r. jako Charytatywny Zespół Parafialny "Caritas" i w tej formie działa do dziś.

Pierwszą opiekunką koordynującą działalność Zespołu była s. dominikanka Agnieszka. Funkcję tę, z niezwykłym oddaniem i poświęceniem, pełniła do śmierci, czyli do 1993 r. Następnie nadzór nad grupą objęły siostry franciszkanki, kolejno: Juta, Terezyta, Gabriela.

Obecnie opiekę nad zespołem sprawuje jej przewodnicząca Irena Ławińska. Działalność charytatywna to bezpośrednia opieka nad osobami starszymi, ubogimi rodzinami, w tym przede wszystkim wielodzietnymi, oraz samotnymi chorymi w ich domach. Pomoc ta to rozdawanie różnorodnych produktów głównie spożywczych, organizowanie rozmaitych spotkań z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy, dopłaty do wakacyjnego wypoczynku dzieci z ubogich rodzin oraz organizowanie wyjazdów dla seniorów.

Do niedawna dwa razy w roku organizowano Dni chorego. Każdy z nich składał się z mszy św. oraz uroczystej agapy, a przeznaczony był, jak nazwa wskazuje, dla osób chorych głównie starszych. Nierzadko uczestniczyły w nich też osoby nie opuszczające swych domów od wielu miesięcy, dla których był zawsze organizowany specjalny transport.

Irena Ławińska