Obowiązkami Członków Żywego Różańca są m.in.:

- zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca,

- udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych

- rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.

Każda z osób zobowiązuje się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili codziennie cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.

Comiesięczne spotkania odbywają się w druga niedzielę miesiąca o godz. 16:00 w dolnym kościele. W czasie spotkania duszpasterz głosi konferencję, podaje intencje modlitewne na bieżący miesiąc. Następnie modlimy się jedną częścią różańca w podanych intencjach.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca Żywy Różaniec zamawia Mszę św. o godz. 8.00 w intencji wynagradzającej za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi zgodnie z prośbą Matki Bożej Fatimskiej. Po Mszy św. - w tej samej intencji - uczestniczymy w nabożeństwie pierwszo-sobotnim przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. W tym czasie odmawiamy jedną część różańca i przez 15 minut rozważamy jedną lub więcej tajemnic różańcowych. Na zakończenie odmawiana jest litania loretańska i akt oddania się Matce Bożej Niepokalanej.

Koła Żywego Różańca posiadają swoją gablotkę, w której umieszczane są informacje okolicznościowe oraz bieżące o udziale Kół Żywego Różańca w prowadzeniu codziennej modlitwy różańcowej przed wieczorną Mszą św.

  

Od wielu lat Członkowie Żywego Różańca przygotowują jeden z ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała.

   

Ponadto Żywy Różaniec opiekuje się figurami wokół kościoła oraz na terenie parafii. Szczególną troską otaczana jest figurka Matki Bożej Fatimskiej nad stawikiem, gdzie od maja do października, każdego 13 dnia miesiąca, gromadzą się parafianie aby odmawiać różaniec fatimski, a 3 maja na uroczystościach patriotycznych.

Stan Żywego Różańca naszej parafialnej rodziny liczy 400 osób (20 róż).