W każdą niedzielę o godz. 12:00  w dolnym kościele śpiewamy i gramy na Mszy świętej z udziałem dzieci. Św Augustyn doktor kościoła powiedział, że, "Kto śpiewa dwa razy się modli", więc my wzięliśmy to sobie do serca i zapraszamy wszystkich chętnych. Próby odbywają się w każdy czwartek w godz. 17:45 - 19:00 w sali św. Maksymiliana (dolny kościół). Zaś kto chce grać na gitarze na Mszy świętej i przy ognisku to może nauczyć się gry u księdza Areka. Lekcje gry na gitarze odbywają się w każdy czwartek o godz. 19.05 do sali św. Maksymiliana.

Schola dziecięca to poza nabywaniem umiejętności muzycznych i wrażliwości muzycznej także czas poznawania Boga i pogłębiania swojej relacji z Nim. Schola ma swoje próby, spotkania i wyjazdy wakacyjne, które powodują, że jest to wspaniały czas poświęcony Bogu z muzyką w tle.

Czekamy na wszystkich chętnych! Przyjdź i spróbuj swoich sił w scholi dziecięcej!!