Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii Opatrzności Bożej, Warszawa ul. Dickensa 5

MISJA

Głównym zadaniem współczesnej Akcji Katolickiej jest, zgodnie z ostatnim wezwaniem Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt.28,19), podjęcie nowej ewangelizacji zlaicyzowanego świata. Pójdźmy za wezwaniem Jezusa – zostańmy Jego uczniami i powiedzmy Jezusowi –Tak . Otwórzmy folder "Wykłady ks. profesora... " zapoznajmy się z ich treścią. Poprośmy Ducha Świętego, by pomógł nam zrozumieć co Jezus chce w nich nam powiedzieć.

 

Historia Akcji Katolickiej

1. Działalność świeckich w Kościele datuje się od czasów Apostolskich - ciekawym tematem samokształcenia może być znalezienie w Dziejach Apostolskich fragmentów dotyczących tego działania.

 

 

2. W XVIII i XIX w. nastąpiło nasilenie trendów sekularyzacji, wypierających wartości chrześcijańskie z życia społecznego, stworzyło to potrzebę organizacji świeckich ruchów katolickich.

 

 

3. Terminu „Akcja Katolicka” po raz pierwszy użył papież Pius X 18 grudnia 1903 r . Przyczyniło się to do szybszej organizacji laikatu w różnych ruchach.

 

 

4. Papież Pius XI w 1922 (23 grudnia) w encyklice „Urbi arcano Dei” dał formalny początek organizacji Akcji Katolickiej. Ten sam papież w encyklice ,,Divini Redemptoris” wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od roku 1928 Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

 

 

5. Ukształtowały się dwa modele Akcji Katolickiej - włoski o organizacji stanowej i Afrancusko - belgijski o organizacji środowiskowej.

 

 

6. W Polsce Akcja Katolicka utworzona została przez Konferencję Episkopatu obradującą w dniach 28-30 kwietnia 1930 r. w oparciu o model włoski stowarzyszenia oparty na czterech stanach: mężczyźni, kobiety, młodzież męska, młodzież żeńska. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany został św.Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla. Działała ona do wybuchu wojny w 1939 r. a później przez okupantów niemieckich i sowieckich była zakazana aż do naszych czasów.

 

 

7. Impuls do odrodzenia Akcji Katolickiej w Polsce po upadku komunizmu, dał Ojciec św. Jan Paweł II w dn.12 stycznia 1993 r. na spotkaniu z biskupami w Rzymie.

 

 

8. W roku 1996 w całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie podczas spotkania delegatów instytutów diecezjalnych w dniach 20-21 listopada 1998 roku, w wigilię święta Chrystusa Króla Wszechświata.

 

Powstanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

 Akcja Katolicka przy Parafii Opatrzności Bożej w Warszawie powstała w listopadzie 1995 r. na podstawie wytycznych Ks. Józefa Kardynała Glempa Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Prymasa Polski, zawartych w dekrecie Nr 1119/95/P z dnia 12.04.1995 r., powołującego Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej i rozpoczęła swą działalność w formie „Parafialnego Ogniska Akcji Katolickiej”.

Na trzecim zebraniu informacyjnym w dniu 14.01.1996 r., z inicjatywy Ks. Proboszcza Jerzego Siedleckiego, utworzono 18 - osobową Radę i wybrano 3 - osobowy tymczasowy sekretariat z jego przewodniczącym panem Eugeniuszem Kaczmarkiem. Sekretariat został upoważniony do podjęcia kroków związanych z formalną rejestracją i organizacją Ogniska Akcji Katolickiej. Kandydaci na członków Akcji Katolickiej podjęli pracę w 5 sekcjach (liturgiczno – duszpasterskiej, rodziny, charytatywnej, obywatelskiej, nauczycieli i wychowawców oraz młodzieży). Zebrania w sekcjach odbywały się raz w tygodniu, a zebrania Rady raz w miesiącu. Wielu kandydatów na członków Akcji Katolickiej uczestniczyło w wykładach III Tygodnia Społecznego (13 – 18 maja 1996 r.) o tematyce „Katolicyzm społeczny a Polska współczesna”. Kilka osób brało również udział w szkoleniu liderów Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej i posumowało to szkolenie złożeniem w Sekretariacie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej końcowych prac kontrolnych. W 1996 roku Sekcja Obywatelska prowadziła prace redakcyjno – wydawnicze parafialnego biuletynu pod tytułem „Wspólna droga”. Wydano 3 numery w liczbie po 500 egz.

 

Od początku 1997 r. kandydaci na członków Akcji Katolickiej kontynuują swój udział w szkoleniach ogólno diecezjalnych w kościele św. Michała. Członkowie zaś niektórych sekcji, jak np. liturgiczno – duszpasterskiej czy charytatywnej, połączyli swoją działalność z istniejącymi w parafii odpowiednimi zespołami i tak w strukturze Ogniska Akcji Katolickiej praktycznie pozostała Sekcja Obywatelska kierowana przez pana Stefana Bramskiego, do której dołączyły niektóre osoby z innych sekcji. Formalne powołanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Opatrzności Bożej oraz nominacja przez Ks. Józefa Kardynała Glempa Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Prymasa Polski, kandydatów, wybranych przez Ks. Jerzego Siedleckiego, na pierwszych siedmiu członków zwyczajnych odbyła się w dniu 1 marca 1997 r. Uroczysta nominacja miała miejsce w Katedrze św. Jana w Warszawie. Dekret nominacyjny w tej sprawie Nr 363/D/97 przyjął z rąk Kardynała przedstawiciel pierwszej nominowanej grupy członków zwyczajnych Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Równocześnie z rąk Ks. Bp. Piotra Jareckiego nominację na Parafialnego Asystenta Kościelnego otrzymał Ks. Proboszcz Jerzy Siedlecki

 

Na pierwszym Walnym Zebraniu nowo powstałego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w dniu 11.03.1997 r. na jego prezesa został wytypowany pan Filip Czernicki, który został zgodnie ze Statutem zatwierdzony przez Ks. Kardynała na trzyletnią kadencję. 

 

Następnie prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej była pani Aleksandra Strzelec. Tę funkcję sprawowała już od 2000r. przez trzy okresy kadencyjne, powoływana przez kard. Glempa. Została powołana na kolejną (czwartą) kadencję przez Kazimierza Nycz, arcybiskupa metropolitę warszawskiego dekretem Nr 214/D/2009.

 

Obecnie prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest Piotr Banasiak (kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Spotkania odbywaja się w czwartki o godz. 16.30 

 

RZECZYWISTOŚĆ

żniwo wielkie a robotników mało ale z Bożą pomocą trochę robimy

 

I.            W środy dla członków i sympatyków robimy spotkania formacyjne Całoroczny Program Formacyjny otrzymujemy z Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Można go znaleźć na stronie: Akcja Katolicka w Archidiecezji Warszawskiej http://www.warszawa.ak.org.pl/ 

II.           Aktualizujemy tablicę informacyjną POAK – raz w tygodniu lub częściej

III.        Nagrywamy wykłady Biblijne ks.prof. Waldemara Chrostowskiego i rozpowszechniamy raz w miesiącu płytki CD z nagraniem wykładów http://www.warszawa.ak.org.pl/ 

IV.         W miarę potrzeb wspomagamy Parafię w kwestowaniu na akcje charytatywne - Stałym punktem tej akcji jest w ciągu każdego roku „Dzień Papieski” - Ponadto kwestujemy na potrzeby Kościoła na Wschodzie i pomoc charytatywną „Caritasu”, szczególnie w przypadku klęsk żywiołowych

V.            Dekorujemy jeden z ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała i stoły do święcenia pokarmów na Wielkanoc

VI.          W archiwum zachowaliśmy kilka wydawnictw parafialnych z lat ubiegłych Są to: - Okazjonalne gazetki parafialne „Wspólna Droga”, - XX lat Parafii Opatrzności Bożej, - 2001-Rok Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Parafii Opatrzności Bożej, - Modlitewnik „Wierzę w Ducha Świętego” - „Wyznanie mojej wiary” – oparte na Katechiźmie Kościoła Katolickiego - Informator Parafialny.

Ołtarze na procesję Bożego Ciała 

2013 

 2014