Nasza wspólnota skupia dziewczęta od wieku przedszkolnego, choć przeznaczona jest głównie dla dziewcząt ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Formacja Bielanek polega na uczestnictwie w cotygodniowych spotkaniach we wtorek o godz. 18.00, na których najważniejszymi elementami są modlitwa i odkrywanie treści Ewangelii przez zabawę i pracę w grupach.

We wspólnocie Bielanek posługa dziewcząt rozpoczyna się zazwyczaj od okresu kandydatury. Kandydatką zostaje się dopiero po specjalnym błogosławieństwie na uroczystej Mszy św. Kandydatki, które przystąpiły do pierwszej Komunii św. oraz systematycznie uczestniczą w spotkaniach formacyjnych, mogą otrzymać promocję na członkinię wspólnoty. Odbywa się ona podczas mszy św. , podczas której kandydatka składa specjalne przyrzeczenie i otrzymuje strój Bielanki.

Bielanki spełniają w parafii różne funkcje. Uczestniczą w niedzielnych mszach św. dla dzieci, śpiewając psalmy i uczestniczą w procesji z darami ołtarza. Biorą też czynny udział w procesji, m.in. sypiąc kwiaty przed Najświętszym Sakramentem i niosąc poduszki. Razem z pocztem sztandarowym Bielanki uczestniczą w uroczystej liturgii świątecznej.

Patronkami Bielanek są Najświętsza Maryja Panna i św. Maria Goretti.

 

MODLITWA za wstawiennictwem św. Marii Goretti ułożona przez błogosławionego Ojca Świętego JANA PAWŁA II

Święta Mario Goretti,

Któraś w tak młodym wieku zaznała Niewygody, trudy, smutki i ból I jakże znikome radości życia;

Któraś była ubogą i osieroconą przez ojca, Któraś niestrudzenie kochała bliźnich Czyniąc z siebie służebnicę pokorną i pilną;

Któraś była zawsze odważną, lecz uniżoną;

Któraś umiłowała miłość ponad wszystko inne;

Któraś nie zawahała się wylać krew swoją, By nie zdradzić Boga;

Któraś przebaczyła swemu zabójcy, Chcąc zobaczyć go przy sobie w Raju:

Oręduj za nami przed Obliczem Ojca Niebieskiego,

Abyśmy byli godni Stać się wiernymi Słowu Bożemu.

O Ty, któraś jest Przyjaciółką Boga I widzisz Go twarzą w twarz:

Módl się za nami do Niego, Wyjednaj nam łaskę, O którą Cię pokornie prosimy...

Dziękujemy Ci, Marietto, Za miłość, którą obdarzyłaś Boga i wszystkich ludzi,

a miłość, którą już zasiałaś w sercach naszych. Amen.