Chór zawiesił swoja działalność :(

 

Chór Parafialny "Providentia" 

Najważniejsze daty i wydarzenia z historii chóru:

1962 - powstanie zespołu śpiewaczego, grupa 14 pań rozpoczyna regularne próby śpiewu dwa razy w tygodniu. Pierwszą organistką przy parafii a tym samym i dyrygentką powstałego zespołu śpiewaczego zostaje pani Kamińska.

1963 - dyrygentem zostaje brat Tadeusz ze zgromadzenia księży Orionistów.

1964 - 1965 -zespół śpiewaczy prowadzi ks. Mieczysław Dworakowski, wikariusz naszej parafii.

1968 - organistą i dyrygentem zostaje jednocześnie pan Wiesław Wilkowski

1969 - funkcję organisty i dyrygenta obejmuje pan Józef Przygoda  

1971- do parafii przybywają s. Franciszkanki od Pokuty i Miłości chrześcijańskiej. Organistką i jednocześnie dyrygentką chóru zostaje s. Konsolata Masel. Przeobrażenie zespołu śpiewaczego w chór 4-głosowy mieszany „Providentia”

1972 - chór po raz pierwszy uczestniczy w parafialnej procesji Bożego Ciała poprzez wykonywanie Responsoriów do 4 ołtarzy eucharystycznych.

1973 - jako organistka dekretem władzy zakonnej zostaje skierowana s. Cecylia Kuchta. Natomiast dyrygentem zostaje pan mgr. Henryk Szewczuk – dyrygent i kierownik chóru Państwowej Operetki Warszawskiej. Wraz z odejściem s. Cecylii Kuchty z parafii, organistką została s. Luciana Ciesielecka, która to na przemian z panem Henrykiem Szewczukiem obejmuje opiekę nad chórem, który koncentruje w wielu parafiach warszawskich oraz bierze czynny udział w corocznych przeglądach chórów kościelnych „Cecilianum”.

1987 - po przebytej chorobie dotychczasowy dyrygent pan Henryk Szewczuk rezygnuje z dalszej współpracy z chórem. Funkcje dyrygenta przejmuje w pełni s. Luciana Ciesielska.

1994 - organistką w parafii i tym samym dyrygentką chóru zostaje pani Agnieszka Kielan. Chór w dalszym ciągu bierze udział w corocznym przeglądzie chórów „Cecilanum” odbywającym się w Archikatedrze Św. Jana na starym mieście.

1996 - chór po raz pierwszy bierze udział w śpiewaniu na parafialnej Drodze Krzyżowej nad stawikiem.

1999 - kolejna zmiana organisty w parafii, a tym samym dyrygenta chóru. Zostaje nim pan Andrzej Molenda

2001(listopad) – kolejna zmiana (mamy nadzieję, że ostatnia) organistą i dyrygentem chóru Providentia zostaje pan Przemysław Chałacz.

2008 - początek procesu odnowy chóru, wezwanie nowego proboszcza ks. Tadeusza Aleksandrowicza do wsparcia chóru podczas liturgii Triduum Pashalnego, które niczym ziarno trafia na dobry grunt. Zespół młodnieje i chociaż niektórzy z nas stawiają pierwsze kroki w śpiewie, to nie braknie nam zapału by towarzyszyć naszej parafii w jej bogatym życiu duchownym.

Również Ty możesz stać się częścią bogatej historii chóru.

Serdecznie zapraszamy!