POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE Z NASZEJ PARAFII

 

KSIĘŻA PRACUJĄCY W PARAFII OD 1.V.1962 r.

 

ks. dr  kanonik Paweł GWIAZDA    

proboszcz (od 1 lipca 2015 r.)