Siostry, bo jesteśmy dziećmi jednego Boga, łączy nas konsekracja; staramy się o wzajemną akceptację i miłość tworząc rodzinny klimat we wspólnocie.

Franciszkanki, ponieważ św. Franciszek i Matka Magdalena inspirują nas do miłości Boga i praktykowania miłości bliźniego; chcemy żyć Ewangelią we wspólnocie całkowicie zawierzając Bogu. od Pokuty, gdyż jesteśmy na drodze ciągłego nawracania się opartego na Słowie Bożym, by wzrastać w wierności Bogu. i Miłości Chrześcijańskiej, ponieważ miłość jednoczy nas jako wspólnotę i daje nam podstawy do pełnienia naszego franciszkańskiego posłannictwa w świecie.

Duchowość Zgromadzenia odwołuje się do św. Franciszka z Asyżu, zazwyczaj określana jest jako duchowość ewangeliczna. Franciszek był zachwycony wspaniałością Boga i stworzeń. Zakochany w Ukrzyżowanej Milości, niósł światu program ubóstwa i bycia mniejszym głosząc wszystkim "pokój i dobro". Dla św. Franciszka zasadą życia była Dobra Nowina zawarta na kartach Pisma Świętego.

 

Siostry, bo jesteśmy dziećmi jednego Boga, łączy nas konsekracja; staramy się o wzajemną akceptację i miłość tworząc rodzinny klimat we wspólnocie.

Franciszkanki, ponieważ św. Franciszek i Matka Magdalena inspirują nas do miłości Boga i praktykowania miłości bliźniego; chcemy żyć Ewangelią we wspólnocie całkowicie zawierzając Bogu. od Pokuty, gdyż jesteśmy na drodze ciągłego nawracania się opartego na Słowie Bożym, by wzrastać w wierności Bogu. i Miłości Chrześcijańskiej, ponieważ miłość jednoczy nas jako wspólnotę i daje nam podstawy do pełnienia naszego franciszkańskiego posłannictwa w świecie.

Duchowość Zgromadzenia odwołuje się do św. Franciszka z Asyżu, zazwyczaj określana jest jako duchowość ewangeliczna. Franciszek był zachwycony wspaniałością Boga i stworzeń. Zakochany w Ukrzyżowanej Milości, niósł światu program ubóstwa i bycia mniejszym głosząc wszystkim "pokój i dobro". Dla św. Franciszka zasadą życia była Dobra Nowina zawarta na kartach Pisma Świętego.

 

Siostry, bo jesteśmy dziećmi jednego Boga, łączy nas konsekracja; staramy się o wzajemną akceptację i miłość tworząc rodzinny klimat we wspólnocie.

Franciszkanki, ponieważ św. Franciszek i Matka Magdalena inspirują nas do miłości Boga i praktykowania miłości bliźniego; chcemy żyć Ewangelią we wspólnocie całkowicie zawierzając Bogu. od Pokuty, gdyż jesteśmy na drodze ciągłego nawracania się opartego na Słowie Bożym, by wzrastać w wierności Bogu. i Miłości Chrześcijańskiej, ponieważ miłość jednoczy nas jako wspólnotę i daje nam podstawy do pełnienia naszego franciszkańskiego posłannictwa w świecie.

Duchowość Zgromadzenia odwołuje się do św. Franciszka z Asyżu, zazwyczaj określana jest jako duchowość ewangeliczna. Franciszek był zachwycony wspaniałością Boga i stworzeń. Zakochany w Ukrzyżowanej Milości, niósł światu program ubóstwa i bycia mniejszym głosząc wszystkim "pokój i dobro". Dla św. Franciszka zasadą życia była Dobra Nowina zawarta na kartach Pisma Świętego.