"Bóg się zatroszczy" - DEUS PROVIDEBIT

 

Siostry, bo jesteśmy dziećmi jednego Boga, łączy nas konsekracja; staramy się o wzajemną akceptację i miłość tworząc rodzinny klimat we wspólnocie.

Franciszkanki, ponieważ św. Franciszek i Matka Magdalena inspirują nas do miłości Boga i praktykowania miłości bliźniego; chcemy żyć Ewangelią we wspólnocie całkowicie zawierzając Bogu. od Pokuty, gdyż jesteśmy na drodze ciągłego nawracania się opartego na Słowie Bożym, by wzrastać w wierności Bogu. i Miłości Chrześcijańskiej, ponieważ miłość jednoczy nas jako wspólnotę i daje nam podstawy do pełnienia naszego franciszkańskiego posłannictwa w świecie.

Charyzmatem Sióstr jest franciszkański duch prostoty i służby poprzez: naśladowanie Chrystusa, bycie siostrą mniejszą, życie duchem pokuty i miłości w całkowitym zawierzeniu Bogu, zjednoczenie modlitwy i służby oraz uważanie siebie za narzędzie w ręku Boga. Z franciszkańskiego charyzmatu wyrasta kontemplacja Chrystusa Ukrzyżowanego, radykalne życie Ewangelią w Kościele i całkowite zwrócenie się do Ojca.

Siostry Franciszkanki w swym życiu starają się być znakiem sprzeciwu wobec sił przemocy, nienawiści i chciwości. Wprowadzają w życie radość i pokój, braterstwo we wspólnocie i z całym stworzeniem. Siostry Franciszkanki żyją duchowością franciszkańską.

Duchowość Zgromadzenia odwołuje się do św. Franciszka z Asyżu, zazwyczaj określana jest jako duchowość ewangeliczna. Franciszek był zachwycony wspaniałością Boga i stworzeń. Zakochany w Ukrzyżowanej Milości, niósł światu program ubóstwa i bycia mniejszym głosząc wszystkim "pokój i dobro". Dla św. Franciszka zasadą życia była Dobra Nowina zawarta na kartach Pisma Świętego. To właśnie z posklejanych kawałków Ewangelii zredagował Regułę - sposób życia dla siebie, dla swoich braci i sióstr.

W Regule Franciszkańskiej można wyodrębnić podstawowe elementy życia duchowego: · kontemplacja · ubóstwo, · nawrócenie · i życie wspólnotowe

źródło: www.siostryzorlika.pl

 

Siostry pracujace w parafii Opatrzności Bożej w Warszawie (Rakowiec)

 

Siostra Celina Trzebiatowska

- Przełożona wspólnoty sióstr oraz mistrz kuchni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siostra Eligia Danielska

- Katechetka w Szkole Podstawowej nr 264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siostra Maristella Karbowniczek 

- Katechetka w Szkole Podstawowej nr 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siostra Kasjana Konkolewska 

- Katechetka w Szkole Podstawowej nr 264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siostra Benedykta Padykuła 

- Zakrystianka