Czym jest inicjatywa zwana Duchową Adopcją Dziecka Poczętego?

DADP to modlitwa w obronie poczętego życia, pomoc dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji, a także wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Modlitwa trwa 9 m-cy i polega na codziennym odmawianiu jednej dowolnej tajemnicy różańcowej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Dodatkowo do modlitwy można, ale nie trzeba dołączyć dowolne dobre postanowienia (tj. walka z nałogami, pomoc potrzebującym, dodatkowe modlitwy).

Jaki jest cel DADP?

Celem DADP jest uratowanie życia zagrożonego aborcją dziecka oraz sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu omodlonego dziecka, którego imię znane jest jedynie Bogu.

 

Kto może podjąć się modlitwy? 

Bardzo ważne jest, by Duchową Adopcję podjęli zwłaszcza ludzie młodzi - uczniowie, studenci, młode małżeństwa. Jeśli bowiem podejmą ofiarę modlitwy o ocalenie od zagłady jednego nieznanego im dziecka, to nie dopuszczą nigdy do śmierci własnego poczętego dziecka.

Jak można podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego?

Przyrzeczenia Duchowej Adopcji składane są dwa razy w roku 25 marca i 8 grudnia, podczas Mszy św. Przyrzeczenia są związane ze świętami Maryjnymi. Ważne jest to, że możliwe jest również przyrzeczenie poza kościołem, na przykład podejmowane przez osoby starsze, chore, niepełnosprawne, a złożone później na ręce kapłana.

Jak jeszcze modlą się osoby podejmujące Duchową Adopcję Dziecka Poczętego?

Msza Święta w intencji dzieci nienarodzonych sprawowana jest w IV sobotę miesiąca, a po niej w kaplicy Matki Bożej odmawiane są modlitwy w obronie życia.

Co można zrobić by wspomóc Duchową Adopcję?

Bardzo cennym zobowiązaniem może być także pozyskiwanie nowych zwolenników Duchowej Adopcji oraz apostolstwo w obronie życia.

 

Więcej na temat DADP m.in. formułę przyrzeczenie i modlitwę codzienną można znaleźć na strostronie: http://www.duchowa-adopcja.pl/