Wspólnota FZŚ jest jedną z najstarszych w parafii i istnieje od 1962 roku. Swoją posługę pod hasłem "Pokój i dobro" relizuje angażując się w inicjatywy parafialne i ogólnopolskie. Wspólnota regularnie pielgrzymuje do Niepokalanowa w intencji trzeźwości narodu i bierze udział w ogólnokrajowej pielgrzymce FZŚ do Częstochowy czy modli się o pokój. W pierwsze czwartki miesiąca adorujemy Najświętszy Sakrament w kaplicy szpitala przy ul. Banacha w uzgodnieniu z ks. Jackiem Wardęskim, kapelanem tego szpitala, a jednocześnie asystentem naszej wspólnoty.

 

Dla kogo jest Wspólnota Bielenek?
Bielanką może zostać każda dziewczynka, która przystapiła do I Komunii Świętej. Nasza wspólnota skierowana jest głównie dla dziewcząt ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, choć bywają przypadki, gdy bielankami są małe dziewczynki uczęszczające do przedszkola.

 

Parafialny Zespół Caritas w oparciu o cnoty miłości i miłosierdzia stara się nieść pomoc wszystkim osobom potrzebującym z terenu parafii.

Podstawowa działalność Zespołu to działalność charytatywna związana z bezpośrednią opieką nad osobami starszymi, ubogimi rodzinami, w szczególności wielodzietnymi oraz osobami samotnymi i chorymi. Zespół wspiera starszych i chorych odwiedzając ich w domach, pomaga w załatwieniu świadczeń i usług pomocowych, pełni funkcje doracze i informacyjne związane z dostępną pomocą systemową (w ramach OPS i MOPR). .

 Czym jest Stowarzyszenie Żywego Różańca?

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół oraz odpowiedzialności za świat otaczają swoją modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Czciciele Żywego Różańca modlą się także za tych, którzy są wskazani przez Papieża. Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot w Lionie w 1826 r. jest najbardziej popularną wspólnotą różańcową. Bardzo szybko rozpowszechnił się w całej Europie, w tym także w Polsce. Koła Żywego Różańca istnieją prawie w każdej polskiej parafii. 

 

W każdą niedzielę o godz. 12:00  w dolnym kościele śpiewamy i gramy na Mszy świętej z udziałem dzieci. Św Augustyn doktor kościoła powiedział, że, "Kto śpiewa dwa razy się modli", więc my wzięliśmy to sobie do serca i zapraszamy wszystkich chętnych. Próby odbywają się w każdy czwartek w godz. 17:45 - 19:00 w sali św. Maksymiliana (dolny kościół). Zaś kto chce grać na gitarze na Mszy świętej i przy ognisku to może nauczyć się gry u księdza Areka. Lekcje gry na gitarze odbywają się w każdy czwartek o godz. 19.05 do sali św. Maksymiliana.

Podkategorie