Parafialny Zespół Caritas w oparciu o cnoty miłości i miłosierdzia stara się nieść pomoc wszystkim osobom potrzebującym z terenu parafii.

Podstawowa działalność Zespołu to działalność charytatywna związana z bezpośrednią opieką nad osobami starszymi, ubogimi rodzinami, w szczególności wielodzietnymi oraz osobami samotnymi i chorymi. Zespół wspiera starszych i chorych odwiedzając ich w domach, pomaga w załatwieniu świadczeń i usług pomocowych, pełni funkcje doracze i informacyjne związane z dostępną pomocą systemową (w ramach OPS i MOPR). .

 

W każdą niedzielę o godz. 12:00  w dolnym kościele śpiewamy i gramy na Mszy świętej z udziałem dzieci. Św Augustyn doktor kościoła powiedział, że, "Kto śpiewa dwa razy się modli", więc my wzięliśmy to sobie do serca i zapraszamy wszystkich chętnych. Próby odbywają się w każdy czwartek w godz. 17:45 - 19:00 w sali św. Maksymiliana (dolny kościół). Zaś kto chce grać na gitarze na Mszy świętej i przy ognisku to może nauczyć się gry u księdza Areka. Lekcje gry na gitarze odbywają się w każdy czwartek o godz. 19.05 do sali św. Maksymiliana.

 

W Naszej Parafii Legion Maryji istnieje jako Wspólnota członków pomocniczych. Spotykamy się w II sobotę każdego miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. 

 

Spotkania dla kandydatów na ministrantów w każdą sobotę o godz. 10:00, zaś dla ministrantów w sobotę o godz. 11:00. Ministranci i kandydaci na ministrantów służą do mszy św. w każdą niedzielę, jak również przychodzą na swoje dyżury w dni powszednie. W ramach integracji naszej wspólnoty organizujemy mecze piłki nożnej, turnieje ping ponga, różne wyjazdy (zimowe i letnie) oraz wycieczki rowerowe.

Spotkania wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca skupione są wokół modlitwy uwielbienia, rozważania Słowa Bożego i dzielenia się doświadczeniem Boga w naszym życiu.

Naszym celem jest ewangelizacja, również poprzez rozwijanie naszej wiary, abyśmy mogli świadczyć o Chrystusie nie tylko słowami, ale również życiem. Korzystamy ze stałej formacji, złożonej z codziennych medytacji nad Słowem Bożym.

Podkategorie