Przejdź do treści

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Caritas Parafialny poszukuje osób otwartych na drugiego człowiek i wrażliwych na los bliźnich, którzy będą tworzyć i wspierać działania Caritasu w naszej Parafii.

W 2022 roku nastąpiły zmiany w kierownictwie grupy. Nasza długoletnia szefowa pani Irena odeszła na zasłużoną emeryturę, a nowym kierownikiem Caritasu został pan Robert.

Caritas parafialny działa w oparciu o wolontariat – stale, ale także akcyjnie (zbiórki czy świąteczne spotkania). Wolontariat jest dobrowolnym, świadomym i niezarobkowym działaniem, mającym na celu wspieranie własną pracą wybranej społecznie pozytywnej inicjatywy. Ale wolontariat to nie tylko możliwość niesienia pomocy innym, zdobycia doświadczenia, to również sposób poznania ciekawych ludzi, przeżycia przygody, szukania satysfakcji i nowych dróg.

Jan Pawła II ujął to w słowach: “Wolontariat stanowi bowiem znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie samego — darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza tym najuboższym i potrzebującym.”

Dołącz do nas i razem z nami spróbuj uczynić świat lepszym!

PRZEKAŻ 1,5 % PODATKU PARAFIALNEJ CARITAS

Już niedługo rozpocznie się  czas rozliczeń podatkowych. W tym roku będziemy mogli za 2022 rok przekazać, aż 1,5 % podatku. Przekaż swój 1,5% podatku dochodowego na rzecz Parafialnego Caritas – wesprzyj potrzebujących z naszej Parafii. W deklaracji podatkowej (papierowo lub elektronicznie) wypełnij rubrykę zatytułowaną “Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” wpisując KRS Caritas Archidiecezji Warszawskiej: 0000225750.

Jeśli chcesz by pieniądze trafiły do naszej parafialnej grupy Caritas koniecznie wskaż cel szczegółowy: Parafia Opatrzności Bożej w Warszawie na Ochocie. Pozyskane środki dzięki temu dopiskowi trafią do naszej Parafii i posłużą wsparciu ubogich i potrzebujących z naszej dzielnicy i parafii.

Caritas znaczy miłość bliźniego! Nie zapominajmy o naszych bliźnich – pomóżmy sąsiadom i potrzebującym Parafianom, przekazując na ten cel 1,5 % podatku.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5 % podatku można zweryfikować na stronie: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp

Parafialny Zespół Caritas naśladując Miłość i Miłosierdzia Jezusa Chrystusa stara się nieść pomoc wszystkim osobom potrzebującym z terenu parafii.

Podstawowe zadanie Zespołu to działalność charytatywna związana z bezpośrednią opieką nad osobami starszymi, ubogimi rodzinami, w szczególności wielodzietnymi oraz osobami samotnymi i chorymi. Zespół wspiera starszych i chorych odwiedzając ich w domach, pomaga w załatwieniu świadczeń i usług pomocowych, pełni funkcje doradcze i informacyjne związane z dostępną pomocą systemową (w ramach OPS i MOPR). Najważniejszą misją Zespołu jest działalność charytatywna, w ramach, której raz w miesiącu przekazywane są artykuły i produkty żywnościowe oraz rzeczowe (odzież i sprzęty). Parafialny Zespół Caritas wspiera najbardziej potrzebujących parafian także poprzez dopłaty do wakacyjnego wypoczynku dzieci z ubogich rodzin oraz organizowanie i współfinansowanie wyjazdów dla seniorów. W ramach działań cyklicznych wolontariusze Caritas organizują Msze święte połączone z agapą oraz spotkania z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy dla osób starszych i samotnych.

Parafialny Zespół Caritas działa w ramach i strukturach Caritas Archidiecezji Warszawskiej w oparciu o wolontariat. Obecnie opiekę nad zespołem sprawuje pan Robert.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy czy wsparcia, wolontariusze z Parafialnego Zespołu Caritas dyżurują w każdy czwartek w godzinach porannych (9:00-10:30) oraz popołudniowych (16:00-18:00) w dolnym kościele – wejście od strony przedszkola.

Jeśli chcesz pomagać i zostać wolontariuszem?

Jeśli chcesz włączyć się w działania zespołu zapytaj o nas w zakrystii lub przyjdź na wybrany dyżur wolontariuszy Caritas. Wolontariusze są zawsze potrzebni do odwiedzin w domach, do pełnienia dyżurów, przygotowywania paczek żywnościowych czy do przygotowania spotkań i agapy dla osób starszych i chorych. 

Chcesz pomóc możesz przekazać do Zespołu rzeczy czy odzież?

Pamiętaj jednak o tym, że pomoc musi odbywać się z poszanowaniem osób, którym chcemy pomóc i być pełna szacunku oraz miłości – dlatego też przekazywane przez Ciebie rzeczy czy ubrania powinny być wyprane, wyprasowane i nie zniszczone tak by osoba nimi obdarowana mogła się z nich cieszyć. Bo warto “Być dobrym jak chleb” (św. Brat Albert). Skontaktuj się z nami powiemy jakie potrzeby aktualnie są najważniejsze do zaspokojenia dla naszych podopiecznych.

Skip to content