Przejdź do treści

Księża OBECNIE posługujacy w naszej parafii.

Ks. Przemysław Ćwiek - Proboszcz

Urodził się 6 grudnia 1976 r. w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2001 r. w Archikatedrze warszawskiej z rąk Jego Eminencji Księdza Józefa kardynała Glempa. Początkowo pełnił posługę wikariusza w parafii św. Jadwigi w Milanówku. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kolejne lata to pobyt we Francji, gdzie był m. in. kapelanem ss. Nazaretanek w Paryżu. Po powrocie do kraju pracował w duszpasterstwie akademickim przy kościele św. Anny, a przez ostatnie osiem lat był wychowawcą w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Przewodniczy Mszy świętej w niedzielę o 10:30.

Ks. Krzysztof Hałaj

katecheta, duszpasterz młodzieży, przewodnik Kościoła Domowego. Ksiądz Krzysztof jest katechetą w CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota". Przewodniczy Mszy świętej w niedzielę o 10:30 w dolnym kościele - Msza dla młodzieży. Niezrównany organizator wyjazdów dla młodzieży, spotkań formacyjnych oraz najlepszy wodzirej baló parafialnych.

Ks. Tomasz Barański

pochodzi z Warszawy - urodzony i wychowany na Ursynowie, dotychczasowy wikariusz parafii św. Wojciecha na Woli, skierowany przez Księdza Kardynała Kazimierza Nycza do naszej parafii. Magisterkę obronił z Biblii. Jego ulubionym świętym jest św Paweł. Ksiądz Tomasz jest duszpasterzem Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca. Pracuje jako katecheta w Szkole Podstawowej nr 10.

Ks. Piotr Kostrzewa

pochodzi z parafii św. Pawła Apostoła w Zakręcie. Przed wstąpieniem do seminarium przez rok studiował dietetykę na SGGW. Od najmłodszych lat służy przy ołtarzu, był lektorem w duszpasterstwie akademickim w kościele św. Anny na Starym Mieście Jego ulubiony fragment z Pisma Świętego: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4,16-19). Pracuje jako katecheta w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja. Opiekun Służby Liturgicznej Ołtarza, A w roku 2023-2024 przejmuje także po ks. Albercie duszpasterstwo naszych najmłodszych parafian - dzieci. Będzie przewodniczył mszy świętej o 12:00 w dolnym kościele. Przewodniczy Mszy świętej w niedzielę o godzinie 18:00.

Ks. Jerzy Panek

przez wiele lat ksiądz Jerzy posługiwał jako kapelan i duszpasterz chorych w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, obecnie rezydent w naszej parafii. Przewodniczy Mszy świętej w niedzielę o godzinie 12:00 w górnym kościele. Nie lubi być na świeczniku i zdjęcia musimy mu robić z ukrycia. Niezrównany i zawsze obecny spowiednik.

Ks. Jacek Wardęski

rezydent, kapelan w Szpitalu na Banacha (SPCSK) oraz czasowo w zastępstwie jest kapelanem w Szpitalu Pediatrycznym. Od lat posługuje wśród chorych, duszpasterz personelu medycznego, jest również instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i kapelanem harcerskim. Pomaga i wspiera naszych księży w posłudze niedzielnej. Przewodniczy Mszy świętej w niedzielę o 7:30.

Diakon Maciej Koźba

pochodzi z odległej diecezji zielonogórsko - gorzowskiej i tak samo daleka i długa była jego droga do Warszawy. Studiował teologię, był w seminarium swojej diecezji by potem na jakiś czas trafić do Franciszkanów wreszcie do Warszawy do Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego. Będzie uczyć w SP nr 10. Jego marzenie to "Zostać kapłanem" - powiedział tylko tyle i uśmiechnął się, a my przecież wiemy, że to, aż tyle.... W naszej parafii wspiera dosłownie chór parafialny śpiewając, a naszych księży w codziennej posłudze duszpasterskiej przy ołtarzu.

Księża posługujący w naszej parafii dotychczas.

Ks. Albert Paszkowski

Ksiądz Albert posługiwał w naszej parafii w latach 2022-2023 był katechetą w Szkole Podstawowej nr 10 im. Grzegorza Piramowicza. Był odpowiedzialny za duszpasterstwo dzieci, był też duszpasterzem Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Strażak hobbystycznie zbierający modele samochodów, ale tylko ciężarowych.

Kleryk Miłosz Moreń

Miesięczną praktykę w naszej parafii rozpoczął kleryk Miłosz Moreń. Od niedawna jest alumnem naszego Seminarium i przygotowuje się do posługi w Ordynariacie Polowym. Polecamy go naszej modlitwie.

Skip to content