Przejdź do treści

KSIĘŻA OBECNIE POSŁUGUJĄCY W NASZEJ PARAFII

Ks. Tomasz Barański

Książ Tomasz pochodzi z Warszawy - urodzony i wychowany na Ursynowie zna Warszawę jak własną kieszeń. Zanim trafił do ans do parafii był wikariuszem w parafii św. Wojciecha na Woli,. Pracę magisterską obronił z Biblii. Jego ulubionym świętym jest św Paweł. Ksiądz Tomasz jest duszpasterzem Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca oraz młodzieży. Pracuje jako katecheta w Szkole Podstawowej nr 10. Przewodniczy Mszy świętej o godzinie 9:00

Ks. Przemysław Ćwiek - Proboszcz

Ksiądz Przemysław urodził się 6 grudnia 1976 r. w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2001 r. w Archikatedrze warszawskiej z rąk Jego Eminencji Księdza Józefa kardynała Glempa. Początkowo pełnił posługę wikariusza w parafii św. Jadwigi w Milanówku. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kolejne lata to pobyt we Francji, gdzie był m. in. kapelanem ss. Nazaretanek w Paryżu. Po powrocie do kraju pracował w duszpasterstwie akademickim przy kościele św. Anny, a przez ostatnie osiem lat był wychowawcą w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Jest duszpasterzem Wspólnoty Żywego Różańca oraz Duszpasterstwa Małżeństw. Przewodniczy Mszy świętej w niedzielę o 10:30.

Ks. Krzysztof Hałaj

Książ Krzysztof - katecheta, duszpasterz młodzieży, przewodnik Kościoła Domowego. Ksiądz Krzysztof jest katechetą w CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota". Przewodniczy Mszy świętej w niedzielę o 10:30 w dolnym kościele - Msza dla młodzieży. Niezrównany organizator wyjazdów dla młodzieży, spotkań formacyjnych oraz najlepszy wodzirej balów parafialnych.

Ks. Piotr Kostrzewa

Ksiądz Piotr - pochodzi z parafii św. Pawła Apostoła w Zakręcie. Przed wstąpieniem do seminarium przez rok studiował dietetykę na SGGW. Od najmłodszych lat służy przy ołtarzu, był lektorem w duszpasterstwie akademickim w kościele św. Anny na Starym Mieście Jego ulubiony fragment z Pisma Świętego: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4,16-19). Pracuje jako katecheta w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja. Opiekun Służby Liturgicznej Ołtarza, a w roku 2023-2024 przejął także po ks. Albercie duszpasterstwo naszych najmłodszych parafian - dzieci. Przewodniczy Mszy Świętej o 12:00 w dolnym kościele. Przewodniczy Mszy świętej w niedzielę o godzinie 18:00.

Ks. Maciej Koźba

Ksiądz Maciej pochodzi z odległej diecezji zielonogórsko - gorzowskiej i tak samo daleka i długa była jego droga do Warszawy. Studiował teologię, był w seminarium swojej diecezji by potem na jakiś czas trafić do Franciszkanów wreszcie do Warszawy do Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego. Będzie uczyć w SP nr 10. Jego marzenie - "Zostać kapłanem" - spełniło się niedawno (maj 2024r.) . W naszej parafii wspiera dosłownie chór parafialny śpiewając, a naszych księży w codziennej posłudze duszpasterskiej przy ołtarzu. Prowadzi spotkania ze Słowem Bożym.

Ks. Jerzy Panek

Ksiądz Jerzy przez wiele lat posługiwał jako kapelan i duszpasterz chorych w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, obecnie rezydent w naszej parafii. Przewodniczy Mszy świętej w niedzielę o godzinie 12:00 w górnym kościele. Nie lubi być na świeczniku i zdjęcia musimy mu robić z ukrycia. Niezrównany i zawsze obecny spowiednik.

Ks. Jacek Wardęski

Ksiądz Jacek - rezydent, kapelan w Szpitalu na Banacha (SPCSK) oraz czasowo w zastępstwie jest kapelanem w Szpitalu Pediatrycznym. Od lat posługuje wśród chorych, duszpasterz personelu medycznego, jest również instruktorem i kapelanem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej . Mimo tak wielu obowiązków i stałej posługi w dwóch szpitalach pomaga i wspiera naszych księży w posłudze niedzielnej. Przewodniczy Mszy świętej w niedzielę o 7:30 a w ferie obowiązkowo zabiera chłopaków z parafii na wyjazd narciarski.

KSIĘŻA POSŁUGUJĄCY W NASZEJ PARAFii DOTYCHCZAS

Ks. Albert Paszkowski

Ksiądz Albert posługiwał w naszej parafii w latach 2022-2023 był katechetą w Szkole Podstawowej nr 10 im. Grzegorza Piramowicza. Był odpowiedzialny za duszpasterstwo dzieci i był też duszpasterzem Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Strażak hobbystycznie zbierający modele samochodów, ale tylko ciężarowych.

Kleryk Miłosz Moreń

Miesięczną praktykę w naszej parafii rozpoczął kleryk Miłosz Moreń. Od niedawna jest alumnem naszego Seminarium i przygotowuje się do posługi w Ordynariacie Polowym. Polecamy go naszej modlitwie.

Skip to content