Przejdź do treści

Ks. Przemysław Ćwiek

Urodził się 6 grudnia 1976 r. w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2001 r. w Archikatedrze warszawskiej z rąk Jego Eminencji Józefa kardynała Glempa. Początkowo pełnił posługę wikariusza w parafii św. Jadwigi w Milanówku. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kolejne lata to pobyt we Francji, gdzie był m. in. kapelanem ss. Nazaretanek w Paryżu. Po powrocie do kraju pracował w duszpasterstwie akademickim przy kościele św. Anny, a przez ostatnie osiem lat był wychowawcą w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Przewodniczy Mszy świętej w niedzielę o 10:30.

Ks. Krzysztof Hałaj

katecheta, duszpasterz młodzieży, przewodnik Kościoła Domowego. Ksiądz Krzysztof jest katechetą w CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota". Przewodniczy Mszy świętej w niedzielę o 10:30 w dolnym kościele - Msza dla młodzieży.

Księża posługujący w naszej parafii.

Ks. Piotr Kostrzewa

pochodzi z parafii św. Pawła Apostoła w Zakręcie. Przed wstąpieniem do seminarium przez rok studiował dietetykę na SGGW. Od najmłodszych lat służy przy ołtarzu, był lektorem w duszpasterstwie akademickim w kościele św. Anny na Starym Mieście Jego ulubiony fragment z Pisma Świętego: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4,16-19). Pracuje jako katecheta w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja. Opiekun Służby Liturgicznej Ołtarza, A w roku 2023-2024 przejmuje także po ks. Albercie duszpasterstwo naszych najmłodszych parafian - dzieci. Będzie przewodniczył mszy świętej o 12:00 w dolnym kościele. Przewodniczy Mszy świętej w niedzielę o godzinie 18:00.

Ks. Tomasz Barański

pochodzi z Warszawy - urodzony i wychowany na Ursynowie, dotychczasowy wikariusz parafii św. Wojciecha na Woli, skierowany przez Księdza Kardynała Kazimierza Nycza do naszej parafii. Magisterkę obronił z Biblii. Jego ulubionym świętym jest św Paweł. Ksiądz Tomasz jest duszpasterzem Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca. Pracuje jako katecheta w Szkole Podstawowej nr 10.

Ks. Jerzy Panek

przez wiele lat ksiądz Jerzy posługiwał jako kapelan i duszpasterz chorych w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, obecnie rezydent w naszej parafii. Przewodniczy Mszy świętej w niedzielę o godzinie 12:00 w górnym kościele. Nie lubi być na świeczniku i zdjęcia musimy mu robić z ukrycia. Niezrównany i zawsze obecny spowiednik.

Ks. Jacek Wardęski

rezydent, kapelan w Szpitalu na Banacha (SPCSK) oraz czasowo w zastępstwie jest kapelanem w Szpitalu Pediatrycznym. Od lat posługuje wśród chorych, duszpasterz personelu medycznego, jest również instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i kapelanem harcerskim. Pomaga i wspiera naszych księży w posłudze niedzielnej. Przewodniczy Mszy świętej w niedzielę o 7:30.

Diakon Maciej Koźba

pochodzi z odległej diecezji zielonogórsko - gorzowskiej i tak samo daleka i długa była jego droga do Warszawy. Studiował teologię, był w seminarium swojej diecezji by potem na jakiś czas trafić do Franciszkanów wreszcie do Warszawy do Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego. Będzie uczyć w SP nr 10. Jego marzenie to "Zostać kapłanem" - powiedział tylko tyle i uśmiechnął się, a my przecież wiemy, że to, aż tyle.... W naszej parafii wspiera dosłownie chór parafialny śpiewając, a naszych księży w codziennej posłudze duszpasterskiej przy ołtarzu.

Kleryk Miłosz Moreń

Miesięczną praktykę w naszej parafii rozpoczął kleryk Miłosz Moreń. Od niedawna jest alumnem naszego Seminarium i przygotowuje się do posługi w Ordynariacie Polowym. Polecamy go naszej modlitwie.

Księża posługujący w naszej parafii.

Ks. Albert Paszkowski

Ksiądz Albert posługiwał w naszej parafii w latach 2022-2023 był katechetą w Szkole Podstawowej nr 10 im. Grzegorza Piramowicza. W naszej parafii był odpowiedzialny za duszpasterstwo dzieci, był też duszpasterzem Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Strażak hobbystycznie zbierający modele samochodów, ale tylko ciężarowych.

Skip to content