Przejdź do treści

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ) jest jedną z najstarszych w naszej parafii i istnieje od 1962 roku.

Swoją posługę pod hasłem “Pokój i dobro” realizuje angażując się w inicjatywy parafialne i ogólnopolskie. Wspólnota regularnie pielgrzymuje do Niepokalanowa w intencji trzeźwości narodu i bierze udział w ogólnokrajowej pielgrzymce FZŚ do Częstochowy czy modli się o pokój. W pierwsze czwartki miesiąca adorujemy Najświętszy Sakrament w kaplicy szpitala przy ul. Banacha w uzgodnieniu z ks. Jackiem Wardęskim, kapelanem tego szpitala, a jednocześnie asystentem naszej wspólnoty.

Kiedy się spotykają nasi tercjanie?

Tercjanie czyli członkowie wspólnoty świeckich spotykają się na wspólnej modlitwie, a spotkania odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 16:00 w kaplicy Matki Bożej.

Czym jest Franciszkański Zakon Świeckich?

FZŚ istnieje także pod innymi nazwami: Bracia i Siostry od Pokuty, III Zakon Św. Franciszka.

Zasady życia franciszkanów świeckich

REGUŁĄ życia franciszkanów świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez: kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa “nawróceniem”, oczyszczanie serca za złych skłonności, żądzy posiadania i panowania, budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji, walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa, niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu, żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową, czynienie miłosierdzia jak; bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Patronka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce

Patronką FZŚ w Polsce jest błogosławiona Aniela Salawa. Urodziła się 9.IX.1881 r. w Sieprawiu koło Krakowa. W 1897 r. przyjechała do Krakowa w poszukiwaniu pracy. Jako służąca wykazała się wielkim i umiłowaniem pracy i wypełnienia powierzonych obowiązków, często trudnych i niewdzięcznych. W 1900 r. zapisała się do Stowarzyszenia Sług Katolickich św. Zyty. Zachwycona duchowością św. Franciszka w 1912 roku wstąpiła do III Zakonu Franciszkańskiego przy Bazylice Św. Franciszka w Krakowie. Zmarła 12 marca 1922 r. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował ją w Krakowie w dniu 13 sierpnia 1991 r. Patronką FZŚ została wybrana na Kapitule Narodowej w 1992 r. Jest też patronką chorych na stwardnienie rozsiane (SM)- sama chorowała na tą chorobę.

Co zrobić by zostać przyjętym do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich?

Warunkiem przyjęcia do FZŚ jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie wyraźnych oznak powołania. Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne: klerycy, księża, a nawet biskupi. Prośba o przyjęcie winna być skierowana do miejscowej wspólnoty, której rada podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia nowych członków.

Włączenie do wspólnoty następuje w trzech etapach:

formacja wstępna (postulat), formacja początkowa (nowicjat), przyrzeczenie życia Chrystusową Ewangelią według Reguły FZŚ (profesja czasowa lub wieczysta). Profesja jest aktem publicznym i kościelnym, uroczystym przyrzeczeniem wobec Kościoła. Po złożeniu uroczystej profesji rozpoczyna się proces formacji ciągłej, który powinien on trwać przez całe życie.

Więcej na temat Franciszkańskiego Zakonu Świeckich www.fzs.info.plnaszej 

Skip to content