Przejdź do treści

WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Czym jest Wspólnota Żywego Różańca?

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w łączności z całym Kościołem otaczają swoją modlitewną opieką tych, którzy tej modlitwy szczególnie potrzebują i są polecani przez Papieża w Papieskiej Intencji Ogólnej i Papieskiej Intencji Misyjnej. Jednocześnie modlimy się w intencjach wskazanych przez księdza Proboszcza.

Żywy Różaniec ma korzenie misyjne. Jego założycielka – bł. Paulina-Maria Jaricot całe swoje życie, czas, talent i osobisty majątek poświęciła sprawie misji i budowania wspólnoty Kościoła. Zainicjowała Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, wspierając misje powszechne Kościoła. Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają wszystkie Róże Różańcowe do wspierania modlitwą i ofiarą misji na całym świecie. Również nasza parafialna Wspólnota Żywego Różańca obok modlitwy wspiera dzieła misyjne Kościoła poprzez materialną pomoc  misjonarzom na całym świecie. 

Nasza Wspólnota zrzesza wszystkich ludzi dobrej woli: młodych i starszych, kobiety i mężczyzn…czeka na każdego, kto jest gotowy poświęcić ok. 5 minut dziennie na modlitwę (o dowolnej porze i w dowolnym miejscu).

Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę-Marię Jaricot w Lyonie w 1826 r. jest najbardziej popularną wspólnotą różańcową na świecie. Wspólnota Żywego Różańca i idea modlitwy bardzo szybko rozpowszechniła się w całej Europie, w tym także w Polsce. Jest obecny prawie w każdej polskiej parafii. 

​W naszej parafii istnieje kilkanaście (17) Róż, które każdego dnia modlą się w intencji misji, intencji papieskiej i parafialnej (o pokój, za Ojczyznę, za pacjentów i ich rodziny oraz personel Szpitala Dziecięcego przy ul. Banacha).

Intencje modlitewne

Intencje do modlitwy na kwiecień 2024r.:

 

Intencja papieska:

  • Módlmy się, aby siostry i bracia zakonni oraz seminarzyści wzrastali w swoim powołaniu, dobrze korzystając z formacji ludzkiej, religijnej, duchowej i wspólnotowej, dzięki czemu staną się wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Intencja parafialna:

  • W intencji tegorocznych Maturzystów o potrzebne dla nich łaski na czas egzaminów oraz o dobre – zgodne z wolą Bożą – wybory dróg życiowych dla wszystkich Młodych Ludzi.
  • W intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin o głęboką więź z Jezusem obecnym w Eucharystii.

Niektóre z Róż dodatkowo dołączają następujące intencje:

Róża św. Rity oraz Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy: modlą się w intencji pokoju.

Róża św. Jana Pawła II: modli się w intencji pacjentów, rodzin oraz personelu Szpitala Dziecięcego przy Banacha. 

Róża bł. Stefana Wyszyńskiego: modli się w intencji naszej Ojczyzny.

Jak działa Żywy Różaniec?

Żywy Różaniec składa się z Róż. W każdej Róży jest 20 osób (tyle ile jest tajemnic różańcowych). Każda osoba rozważa codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę. Tym sposobem członkowie Róży odmawiają wspólnie każdego dnia cały różaniec. Wszyscy członkowie Róży, odmawiając tylko jeden dziesiątek, otrzymują takie owoce duchowe jakby sami odmówili cały różaniec. Zmiana tajemnic następuje raz w miesiącu. 

Każdy z członków Róży modli się o dowolnej porze i w dowolnym miejscu, tak by było to zgodne z jego rytmem dnia i codziennymi obowiązkami. 

Każda Róża ma swojego opiekuna, zwanego zelatorem, który m.in. czuwa nad zmianą tajemnic. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, ważna jest intencja oraz staranie by w kolejnym dniu nie zaniedbać modlitwy. 

Spotkania Wspólnoty

W każdą ostatnią niedzielę miesiąca. o godz. 16.00 Żywy Różaniec gromadzi się na Mszy świętej (dolny kościół), która jest sprawowana we wszystkich intencjach, w których modli się Wspólnota oraz za wszystkich jej członków. 

Na Mszę świętą zapraszamy członków Wspólnoty wraz z rodzinami oraz każdego, komu bliska jest duchowość maryjna.  

Każda Róża, średnio raz w miesiącu, prowadzi modlitwę różańcową przed Mszą świętą wieczorną o godz. 17:20 (od poniedziałku do soboty, w okresie wakacji o 18:20). Dzięki temu w naszym kościele każdego dnia odmawiany jest różaniec w powierzonych nam intencjach: Kościoła, parafii, Ojczyzny i świata. 

W tę modlitwę członkowie Wspólnoty włączają się na miarę swoich codziennych obowiązków. 

Kiedy mogę dołączyć do naszej parafialnej Wspólnoty Żywego Różańca?

W każdym momencie – Wspólnota czeka na Ciebie!!! Nie musisz nawet mieszkać na terenie naszej parafii ważne, że pragniesz się modlić w łączności z Kościołem i wszystkimi członkami Żywego Różańca na całym świecie i tę modlitwę ofiarować innym. Do Wspólnoty zapraszamy także osoby starsze i chore, które nie wychodzą z domów. 

Jak to zrobić?

– możesz przyjść w niedzielę na wspólnotową Mszę świętą (ostatnia niedziela miesiąca, godz. 16:00 dolny kościół)

– możesz spytać o nas w zakrystii

– możesz napisać maila:  zywyrozaniec.opatrznosc@gmail.com

Gdzie jeszcze szukać informacji o Żywym Różańcu?

Wspólnota posiada swoją gablotkę, w której umieszczane są bieżące ogłoszenia. Informacje o spotkaniach i ważnych wydarzeniach pojawiają się także w Verbum i na Facebooku parafii. 

Jak Żywy Różaniec jest obecny w naszej parafii?

Przede wszystkim jest zapleczem modlitewnym. W każdym miesiącu Ksiądz Proboszcz poleca Wspólnocie do modlitwy intencję związaną z aktualnym życiem parafialnym. W tej intencji, obok intencji papieskich, modlą się wszystkie Róże. 

Kierując się słowami bł. Pauliny-Marii Jaricot – założycielki  Wspólnoty Żywy Różaniec organizuje Parafialny Dzień Modlitwy Różańcowej oraz różnego rodzaju akcje, których głównym celem jest „Uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”. Możesz nas kojarzyć z akcji, które zainicjowaliśmy w naszej parafii pt.: “Podziel się różańcem” czy konkursu fotograficznego “Różaniec w kadrze”.

Członkowie Żywego Różańca w naszej parafii:

– modlą się każdego dnia swoim dziesiątkiem, 

– prowadzą różaniec odmawiany przed Mszą świętą w dni powszednie o godz. 17:20

– spotykają się raz w miesiącu na Mszy świętej odprawianej w dolnym kościele o godz. 16:00 zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca 

– starają się robić wszystko by tak jak powiedziała założycielka bł Paulina-Maria Jaricot: „Uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”.

Statut żywego różańca: https://rozaniec.eu/zywy-rozaniec/statut-stowarzyszenia-zywy-rozaniec/

Skip to content