Przejdź do treści

Koronka Franciszkańska

  Franciszkanie świeccy z naszej parafii zapraszają na wspólną modlitwę KORONKĄ FRANCISZKAŃSKĄ w każdą trzecią sobotę miesiąca po mszy świętej o godzinie 8:00 rano.

  Franciszek z Asyżu wyjątkową miłością darzył Maryję Matkę Chrystusa Pana do którego pragnął się upodobnić i którą chciał jak najwierniej naśladować. Po pierwsze dlatego że dała nam Chrystusa za brata a po drugie dlatego, że podstawową wartością dla św. Franciszka było ubóstwo Chrystusa Pana i jego kochanej Matki.

  Z tego powodu Franciszek powierzył cały zakon a zatem także świecką rodzinę franciszkańską pod opiekę Maryi. Pełniła Ona rolę opiekunki i orędowniczki Zakonu.

  Reguła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich daje nam wyraźne wskazanie w jaki sposób mamy realizować nasze franciszkański charyzmat, kierując się przykładem Maryi – „przez naśladowanie jej całkowitego poddania swoich pragnień Bogu oraz przez zanoszenie do niej ufnej i żywej modlitwy”.

  Jednym ze sposobów naśladowania Maryi i spoglądania na jej przykład jest rozważanie jej życia i wydarzeń które ją spotkały zwłaszcza przez rozważanie tajemnic zawartych w modlitwie Różańcowej. Jest zalecenie, aby wszyscy Franciszkanie świeccy należeli do Żywego Różańca. Od XV wieku znana jest również praktyka odmawiania Koronki Franciszkańskiej ku czci Siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny: [1] Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny o wcieleniu Syna Bożego, [2] Nawiedzenie Świętej Elżbiety, [3] Narodzenie Pana Jezusa, [4] Pokłon Trzech Króli, [5] Znalezienie Pana Jezusa w świątyni, [6] Zmartwychwstanie Pana Jezusa, [7] Wniebowzięcie i ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi.

  Najbliższa Koronka będzie odmawiana 18 listopada br po mszy świętej o godzinie 8:00 rano. Do wspólnej modlitwy zapraszamy w każdą trzecią sobotę miesiąca – zawsze po mszy świętej o 8:00.

  Skip to content