Przejdź do treści

WESPRZYJ SWOJĄ PARAFIĘ.

“I złożył‚ tam Jakub ślub, i powiedział: Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł, w drodze, w którą się udaję i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim, a kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, i ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał, dokładnie dziesięcinę.”  – Księga Rodzaju 28, 20-22

Co katolik powinien wiedzieć o pieniądzach – jeśli chcesz wesprzeć parafię?

Kościół jako budynek, cała parafia, wspólnota parafialna oraz dzieła, które prowadzi wymagają naszego wsparcia. Możemy wspierać parafię na kilka sposobów: możemy przekazać pieniądze lub rzeczy materialne na rzecz swojej lub innej parafii wspierając działania prowadzone przez księży i inicjowane przez siostry, dając środki na utrzymanie parafii czy opłaty związane z utrzymaniem samego kościoła, możemy wspierać dzieła charytatywne prowadzone w parafii (Działania Caritas Parafialnego) oraz w diecezji. 

Jak to zrobić? Oto kilka sposobów:

1. możesz dać pieniądze tzw. “na ofiarkę” czyli przekazać je parafii wrzucając podczas niedzielnej mszy świętej na tacę
2. możesz wpłacić na konto parafii datek. Nasza parafia pw. Opatrzności Bożej ma konto o numerze  50 2490 0005 0000 4530 4185 1287
3. możesz przekazać darowiznę na cele kultu religijnego, którą możesz odliczyć od podatku do wysokości 6 % dochodu  
4. możesz podjąć się wpłacania dziesięciny na rzecz swojej parafii.

Co warto wiedzieć? Czyli co się dzieje z moimi pieniędzmi?

Pieniądze z ofiary są przekazywane na kompleksowe utrzymanie parafii od kwiatów zdobiących ołtarz poprzez opłaty związane z utrzymaniem budynków i remonty budynków, a także zatrudnieniem osób sprzątających, osób zatrudnionych w kancelarii, do utrzymania porządku wokół kościoła czy organisty. Są także przekazywane przez każdą parafię na obowiązkowe wpłaty ze strony parafii na rzecz Archidiecezji Warszawskiej, w tym metropolitarne Seminarium Duchowne czy składki i zbiórki związane z działaniami podejmowanymi przez Konferencję Episkopatu Polski (np. wsparcie dla Kościoła na Wschodzie, ogólnopolskie akcje charytatywne, wpłaty na ofiary klęsk żywiołowych czy KUL itp.) – zwykle jest to kilka do kilkunastu tac w roku.

Czy mogę wiedzieć więcej?

Co roku jest robione podsumowanie i sprawozdanie finansowe parafii za dany rok. Treść sprawozdania jest zwykle odczytywana na mszy świętej na początku nowego roku i zawiera szczegółowe dane o dochodach i wydatkach parafii. Sprawozdanie jest do wglądu w kancelarii parafialnej.

Jeśli wolę dokonać wpłaty na konto parafii?

Istnieje taka możliwość. Musisz znać pełną nazwę, adres i numer konta. Nasza parafia to parafia rzymskokatolicka pw. Opatrzności Bożej ul. Karola Dickensa 5, 00-107, Warszawa, a numer konta to  50 2490 0005 0000 4530 4185 1287

Czy wpłatę na konto parafii można sobie odpisać od podatku?

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 1.01.2004 r.) jasno określają jakie darowizny można odliczyć to te przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), przekazane organizacjom pozarządowym , (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz te przekazane na cele kultu religijnego (czyli  można ją przekazać między innymi kościelnym osobom prawnym (parafiom, zakonom), kościołom, diecezji, związkom religijnym czy innym podmiotom realizującym cele kultu religijnego, np. Telewizji Trwam czy Radiu Maryja. Najczęściej darowizna na cele kultu religijnego jest wpłacana przez podatników na np. zakup nowych przedmiotów liturgicznych, wystroju do kościoła, renowację ołtarza czy na samą budowę kościoła).

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu w przypadku osoby fizycznej i 10% w przypadku osoby prawnej.

Uwaga!

Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego podmiotu zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług darowizna powinna być udokumentowana dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny (np.: umowa darowizny) oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną, dokumenty trzeba przechowywać. 

Skorzystanie z ulgi w zeznaniu rocznym wskazuje się w załączniku PIT/0 w części D.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-darowizna-na-cele-kultu-religijnego-wszystko-co-warto-wiedziec

Co to jest dziesięcina?

“Pismo Święte wiele razy wyraźnie mówi o tym, że Bóg wie, jak ważna jest dla człowieka kwestia finansów. Stary Testament mówi wprost o oddawaniu Bogu dziesięciny. Sam Jezus w przypowieściach wiele razy odnosi się do bogactwa i ubóstwa, płacenia podatków czy uczciwego zarządzania dobrami. Dlaczego więc sądzimy, że Boga stan naszego konta nie interesuje?” (mówi Anna w artykule pn. “Powrót dziesięciny” – za  http://www.idziemy.pl/kosciol/powrot-dziesieciny/) Dziesięcina to nie tylko pewne zobowiązanie wobec wspólnoty i wyraz odpowiedzialności za nią to przede wszystkim zaufanie Bogu, ze da nam tyle ile nam trzeba oraz zaproszenie Go do tej bardzo ważnej sfery naszego życia.

Pomysłów gdzie i komu i jak przekazywać swoją dziesięcinę jest wiele. Są tacy, którzy wspomagają kilka dzieł, tacy którzy płacą na misje i tacy, którzy wspierają ubogich jedno jest pewne warto i w tej kwestii zaufać Bogu. Warto pomagać i dawać innym, bo to nie tylko daje radość, ale czyni nas wrażliwszymi na potrzeby innych i otwiera nasze serce….i często uzmysławia nam, że naprawdę możemy się obyć bez wielu rzeczy, które nas otaczają, a marzenia, żeby coś mieć są tylko marzeniami, które szczęścia nam nie dają… 

Skip to content