Przejdź do treści

Muzyka gregoriańska w naszej parafii

    Fundacja Błogosławionego Władysława z Gielniowa założona została 25 lutego 2022 r. przez kantorów Scholae Cantorum Beati Vladislai (męskiego zespołu śpiewaczego, który dziś jest częścią Fundacji) w trosce o muzykę liturgiczną Kościoła łacińskiego. “Nasz zespół to zarówno studenci, jak i osoby pracujące. Wśród nas znajdują się m.in. muzycy, a także absolwent polonistyki” – mówi Mateusz Rosiak, pełnomocnik ds. promocji i współpracy z mediami (nasz parafianin). Członkowie Fundacji są zafascynowani patronem Warszawy. Zauważają, że bł. Władysław z Gielniowa zasłużył się dla polskiej kultury, m.in. przyczyniając się do rozwoju polskiego piśmiennictwa. – Z jednej strony był płomiennym kaznodzieją, który odważnie i skutecznie głosił Słowo Boże, z drugiej strony – autorem wielu znanych pieśni nabożnych, m.in. „Żołtarza Jezusów” – dodaje Mateusz Rosiak. Schola będzie nam towarzyszyć na mszy świętej ą niedzielę (20.11.22) o 18:00

    Skip to content